Zasady rozliczania samochodów w działalności gospodarczej od 1 stycznia 2019r.

Zasady rozliczania samochodów w działalności gospodarczej od 1 stycznia 2019r.

  Od 1 stycznia 2019r. Ministerstwo Finansów zaplanowało szereg zmian w zasadach rozliczania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Najważniejszą i najkorzystniejszą zmianą dla przedsiębiorców jest podniesienie limitu amortyzacji samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym z wartości 20.000 euro do 150.000zł. Starą wartość 20.000 euro przelicza się na złotówki według kursu NBP z dnia przekazania samochodu do użytkowania – daje to około 85.000zł. Wynika z tego, że limit zostanie podniesiony niemal dwukrotnie. Kolejne zmiany niestety narzucają na przedsiębiorców pewne ograniczenia. Do końca 2018 roku samochody prywatne wykorzystywane w działalności gospodarczej, a niebędące…

Więcej...

Co to jest JPK VAT i co oznacza dla przedsiębiorcy?

Co to jest JPK VAT i co oznacza dla przedsiębiorcy?

JPK VAT, czyli jednolity plik kontrolny dla potrzeb VAT, dotyczy każdego podatnika VAT, składającego deklaracje VAT-7, lub VAT-7K. Dla przypomnienia – VAT-7 dotyczy podatku od towarów i usług, i obejmuje przedsiębiorców, rozliczających się z fiskusem co miesiąc. Z kolei deklaracja VAT-7K dotyczy tzw. małych podatników, czyli przedsiębiorców, którzy rozliczają się z podatku, co kwartał. W 2018 roku podatnikiem JPK_VAT będzie każdy, u kogo wartość sprzedaży (wraz z podatkiem), nie będzie większa (za rok 2017) aniżeli kwota 5 176 000 zł. Firma taka nie powinna także zatrudniać więcej niż 10 osób.…

Więcej...

Zarządzanie wnioskami urlopowymi w firmie

Zarządzanie wnioskami urlopowymi w firmie

„Kilkukrotnie w ciągu każdego roku zdarzają się okresy, w których wielu pracowników jednocześnie decyduje się na urlop. Zdarza się to w święta, ferie lub w miesiącach wakacyjnych. Aby taki czas nie sparaliżował działalności naszego przedsiębiorstwa, warto go z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować. Pomoże nam w tym oprogramowanie umożliwiające zarządzanie wnioskami urlopowymi w firmie.” Elektroniczny obieg dokumentów w firmie Na rewolucję w zarządzaniu wnioskami urlopowymi pozwoli nam zamiana tradycyjnego obiegu dokumentów na elektroniczny. Można wprowadzić go w wielu różnych obszarach – w księgowości, dostawach czy aktach pracowniczych – i w każdym z…

Więcej...

Jak otrzymać 20tyś na utrzymanie nowego pracownika?

Jak otrzymać 20tyś na utrzymanie nowego pracownika?

Wraz z rozpoczęciem roku 2016 w życie wchodzą przepisy na mocy których każda firma, spełniająca określone warunki, będzie mogła zyskać nowego pracownika którego utrzymanie weźmie na siebie w bardzo dużym stopniu Skarb Państwa. Pracownik zaś zyskuje pewną pracę w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej 2 lata. Kogo można zatrudnić? Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyraźnie zaznacza, że program ten ma na celu redukcję bezrobocia wśród ludzi młodych. Zgodnie z tym założeniem zatrudnić możemy osobę do 30 roku…

Więcej...

Co to jest VAT?

Co to jest VAT?

VAT z języka angielskiego Value Added Tax jest to podatek od wartości dodatniej, powszechnie znany pod nazwą Podatek od Towarów i Usług (PTU). VAT jest podatkiem pośrednim oraz obrotowym. Pośredni oznacza, że nie jest regulowany bezpośrednio ze Skarbem Państwa lecz wliczony w nabywane przez nas towary i usługi, zaś określenie obrotowy odnosi się do kolejnych etapów obrotu towarami i usługami. Konstrukcja podatku VAT zakłada brak nakładania się podatku w sposób kaskadowy, poprzez wprowadzenie mechanizmu, którego celem jest odliczanie podatku pobranego na poprzednich etapach obrotu. Twórcą idei VAT-u był Francuski Ekonomista…

Więcej...

Przykładowe źródła dochodu

Przykładowe źródła dochodu

Aby obliczyć dochód należy określić jego źródła. Źródła te klasyfikujemy do dwóch grup. Pierwszą z nich jest wykonywana praca, drugą posiadany majątek. Zaliczamy do nich: stosunek do wykonywanej pracy, stosunek służbowy lub członkostwo w spółdzielni produkcyjnej rolniczej lub zajmującej się produkcja rolną, emerytury i renty, osobiste wykonanie usług na podstawie zawartej umowy zlecenie, umowy o dzieło, na podstawie kontraktu, wynagrodzenia otrzymanego przez jednostki instytucji prawnych lub wynagrodzeń inkasentów i biegłych, wykonywanie wolnego zawodu lub pozarolniczej działalności gospodarczej o ile nie jest to raca wykonywana osobiście, dochody otrzymane z prowadzonych hodowli…

Więcej...

Rodzaje opodatkowania dla przedsiębiorców

Rodzaje opodatkowania dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca uzyskujący dochód z prowadzonej działalności gospodarczej ma możliwość wyboru sposobu w jaki chce rozliczać się z uzyskanego zysku z urzędem skarbowym. Podatek od zysku Po pierwsze, ma on możliwość rozgraniczyć dochód uzyskany z prowadzonej działalności od pozostałych źródeł dochodu, w rezultacie prowadzi to do płacenia podatku liniowego w wysokości 19% od zysku jaki przedsiębiorca uzyskuje z prowadzonej firmy. Inne źródła Drugą możliwością jest rozliczenie całości pozyskanego dochodu łącząc zysk z prowadzonej działalności z dochodami pozyskanymi z innych źródeł. Wybierając tę możliwość osoba fizyczna ma prawo skorzystać z przewidywanych ulg…

Więcej...

Podatek dochodowy CIT

Podatek dochodowy CIT

CIT z ang. Corporate Income Tax jest to podatek na podstawie, którego rozliczane są osoby prawne, które uzyskały dochód na drodze prowadzonej działalności gospodarczej lub spółki. CIT wprowadzony został do polskiego prawa podatkowego na mocy ustawy z dnia 31 stycznie 1989r. Nowa, poprawiona ustawa pojawiła się z dniem 15 lutego 1992r. i obowiązuje do dziś. Ponadto dodatkowe zasady dotyczące podatku CIT znajdują się w rozporządzeniach wydawanych przez Ministerstwo Finansów. Podmioty objęte obowiązkiem podatkowym CIT Jak przedstawia definicja obowiązek podatkowy CIT dotyczy osób prawnych. W świetle pojęcia CIT-u jako osoby prawne…

Więcej...

Podatkowe grupy kapitałowe

Podatkowe grupy kapitałowe

Jako podatkową grupę kapitałową postrzegane są związki pomiędzy co najmniej dwoma spółkami, gdzie każda z nich posiada odrębną osobowość prawną, oraz są one połączone interesami kapitałowymi. Wymagania Spółki aby być grupą podatkową muszą spełniać szereg dodatkowych warunków: Grupować mogą się jedynie spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością i tylko wtedy gdy: kapitał zakładowy zwany również kapitałem akcyjnym przypadający na każdą spółkę z osobna jest większy niż 1 mln zł, kapitał zakładowy w wysokości 95% posiada spółka dominująca tzw. spółka matka, spółki zależna tzw. spółki córki nie posiadają kapitału zakładowego w…

Więcej...

Podatek liniowy

Podatek liniowy

Podatek płaski, zwany potocznie podatkiem liniowym jest powszechnie znany jako metoda obliczeniowa wysokości podatku. Podstawmy założeniem podatku liniowego jest określenie jego wartości, która jest wprost proporcjonalna do wysokości podstawy podatkowej. Pojęcie podatku liniowego jest najczęściej stosowane w stosunku do podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W stosunku do PIT-u i CIT-u podatek liniowy wyliczany jest w oparciu o jedną, określoną stawkę podatkową a co się z tym wiąże, że wszyscy podatnicy płacą podatek liniowy w takiej samej wysokości, czyli np. 18%, 19% lub…

Więcej...