Od 1 stycznia nowa kwota wolna od podatku

Od 1 stycznia nowa kwota wolna od podatku

W stanie prawnym, który obowiązywał do końca 2016 roku, wszystkim podatnikom przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w takiej samej wysokości. Od 1 stycznia 2017 roku w tej kwestii nastąpiły istotne zmiany. Od początku 2017 roku, kwota ta w danym roku podatkowym uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi: 188 zł, jeżeli podstawa odliczenia podatku nie przekracza kwoty 6.600 zł; 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według następującego wzoru: 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł, jeżeli podstawa obliczenia podatku jest wyższa od 6.600 zł i…

Więcej...

PIT-28 do końca stycznia

PIT-28 do końca stycznia

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli PIT-28 należy złożyć do końca stycznia. O najważniejszych zmianach w ryczałcie można się dowiedzieć z tego tekstu. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opodatkowane są przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym także, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacać mogą ci podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tą formę opodatkowania, a jeśli prowadzili ją już w poprzednim roku, jeżeli uzyskali przychody z…

Więcej...

Na małych i średnich przedsiębiorców czeka nowy obowiązek

Na małych i średnich przedsiębiorców czeka nowy obowiązek

Od 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą podlegać comiesięcznemu obowiązkowi składania pliku JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Pierwsze sprawozdania należy złożyć już do 25 lutego 2017 roku. Do tej pory obowiązek ten ciążył tylko na dużych firmach. Do określonej grupy przedsiębiorców zalicza się uwzględniając liczbę zatrudnionych osób oraz wielkość obrotów firmy. Mały przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat średniorocznie zatrudniał mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych na…

Więcej...

Do 1 stycznia 2018 r. zawieszony zostanie podatek od sprzedaży detalicznej

Do 1 stycznia 2018 r. zawieszony zostanie podatek od sprzedaży detalicznej

Zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej zostało uchwalone przez Sejm ustawą w dniu 15 listopada 2016 r. Przepisy o podatku od sprzedaży detalicznej weszły w życie 1 września 2016 r. Związany jest z nimi obowiązek złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego – po raz pierwszy do 25 października. Ustawa o podatku o sprzedaży detalicznej wprowadziła dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu pomiędzy 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od przychodu  powyżej kwoty 170…

Więcej...

Kto może skorzystać z podatku 19%?

Kto może skorzystać z podatku 19%?

Forma opodatkowania liniowego stawką 19% jest kusząca dla podatników, którzy osiągają roczny dochód powyżej 85 tys zł. Nie każdy może jednak z niej skorzystać. Zobacz, jakie są wady i zalety tego systemu opodatkowania. Stawkę opodatkowania 19% można wybrać przy zakładaniu firmy (lub najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu), składając odpowiednie oświadczenie do naczelnika swojego urzędu skarbowego. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo już działa i jest opodatkowane w inny sposób, można przejść na podatek liniowy, składając oświadczenie do 20 stycznia roku podatkowego. Zaliczki na podatek można odprowadzać kwartalnie lub co miesiąc, wg…

Więcej...

Zakładanie spółki przez Internet – czyli witamy w XXI wieku

Zakładanie spółki przez Internet – czyli witamy w XXI wieku

Jeszcze do niedawna działalność gospodarcza królowała jako forma prowadzenia własnej firmy. Obecnie jednak coraz więcej osób zaczyna doceniać korzyści płynące ze spółek. Założenie spółki w XXI wieku jest znacznie uproszczone – można to zrobić online! Spółka z o.o. przez Internet – tryb S24 Chociaż Polsce jeszcze daleko do krajów, w których większość spraw urzędowych można załatwić online, to bez wątpienia jesteśmy na dobrej drodze. Przykładem może być możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Umożliwia to tzw. tryb S24, korzystając z takiej możliwości spółka jest zakładana w sposób uproszczony,…

Więcej...

Czym są indywidualne interpretacje podatkowe?

Czym są indywidualne interpretacje podatkowe?

Kiedy podatnik ma poważne wątpliwości dotyczące sytuacji podatkowej, w której się znalazł, może zwrócić się o wydanie indywidualnego orzeczenia. Zawiłe prawo podatkowe sprawia, że niekiedy nawet doświadczeni księgowi mają problem z jego interpretacją. O interpretację mogą zwrócić się nie tylko osoby związane zawodowo z udzielaniem porad w zakresie prawa podatkowego czy przedsiębiorcy, ale każdy podatnik, który ma wątpliwości co do zasadności stosowanych przez niego przepisów prawa podatkowego. Wydanie takiej indywidualnej interpretacji może potrwać nawet do 3 miesięcy i kosztuje 40 zł za każdą osobną sprawę. Wnioski o wydanie orzeczenia można…

Więcej...

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka

Osoby, które chcą ubiegać się o kredyt na nieruchomość lub inne cele, mogą zostać poproszone przez bank o zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. W przypadku małżeństw, które posiadają wspólność majątkową, o taki dokument może ubiegać się oboje małżonków, ale może ubiegać się też tylko jedno z nich – dostanie wtedy zaświadczenie również za współmałżonka. Kto może obiegać się o takie zaświadczenie? O zaświadczenie mogą ubiegać się małżeństwa, które posiadają wspólność majątkową, lecz także osoby rozwiedzione (ale tylko w zakresie zaległości podatkowych, które powstały w trakcie trwania wspólności majątkowej). W przypadku…

Więcej...

Co trzeba wiedzieć o Jednolitym Pliku Kontrolnym?

Co trzeba wiedzieć o Jednolitym Pliku Kontrolnym?

Od lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przekazywać pliki JPK na żądanie organu kontrolującego. O tym czym są te pliki i jakie będą korzyści z takiego rozwiązania dla przedsiębiorców i administracji podatkowej, piszemy w artykule poniżej. Czym jest JPK? JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to zbiór dokumentów w formie elektronicznej, wygenerowanych z informatycznego systemu firmy. Obejmuje on m.in. informacje o przychodach, stanach magazynowych, księgach rachunkowych, wystawionych fakturach VAT, czy wyciągach z kont bankowych przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewidział siedem struktur logicznych, czyli podzbiorów danych, które będzie musiał udostępnić podczas kontroli przedsiębiorca.…

Więcej...

Podatek od sprzedaży samochodu

Podatek od sprzedaży samochodu

Podatek płacimy nie tylko podczas zakupu samochodu, ale czasami również gdy go sprzedajemy. Jest to sytuacja zbliżona do sprzedaży domu czy mieszkania, ale różni się w kilku istotnych aspektach. W tym artykule dowiesz się m.in. kiedy można sprzedawać pojazd bez konieczności opłacenia daniny na rzecz państwa oraz co może wpłynąć na wysokość należnego podatku. Poczekaj 6 miesięcy Jeżeli kupiłeś samochód i chcesz go sprzedać przed upływem pół roku, będziesz musiał zapłacić podatek. Warto więc poczekać te kilka lub kilkanaście tygodni i sprzedać bez obawy, że będziemy musieli na niego wydać…

Więcej...