Przychody dzieci i przychody z pracy za granicą

Przychody dzieci i przychody z pracy za granicą

Kiedy posiadamy niepełnoletnie potomstwo, które osiąga przychody, jesteśmy zobowiązani rozliczyć się z nich tak, jakby to były nasze przychody. W poniższym poradniku przedstawiamy również sposoby rozliczenia się z fiskusem w przypadku pracy za granicą. Jak rozliczamy dochody małoletnich dzieci? Jeżeli rodzice rozliczają się razem, doliczają do swoich dochodów dochody dzieci. Oprócz standardowego PIT-36, muszą wypełnić dodatkowo załącznik PIT/M. Jeżeli rodzice rozliczają się osobno, to wtedy dzielą kwotę dochodu dzieci na połowę i dodają do swoich. Jeżeli rodzice prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo za pomocą PIT-28, dodatkowo składają PIT-36 i PIT/M.…

Więcej...

Ważne terminy w rozliczeniach podatkowych

Ważne terminy w rozliczeniach podatkowych

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również podatnicy rozliczający się w szczególny sposób (karta podatkowa), muszą pamiętać o terminach składania deklaracji i płatności. Poniżej prezentujemy krótki i przyjazny przewodnik pod nich. do 7 dnia każdego miesiąca – podatnicy rozliczający się za pomocą karty podatkowej. Należy pamiętać, że wpłaty za grudzień dokonujemy do 28 dnia tego miesiąca do 20 dnia każdego miesiąca: osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych wpłacają zaliczki na podatek dochodowy płacimy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych do 25 każdego miesiąca – płatnicy rozliczają podatek VAT oraz składają deklarację…

Więcej...

Jakie są źródła przychodów?

Jakie są źródła przychodów?

Źródła przychodów to pojęcie prawa podatkowego, które określa skąd pochodzą środki opodatkowane podatkiem dochodowym. Poniżej krótki przewodnik po źródłach przychodów. Kwestie źródeł przychodów reguluje artykuł 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350). Według niej, źródłami przychodów są m.in.: stosunek służbowy stosunek pracy (również spółdzielczy stosunek pracy) członkostwo w spółdzielni rolniczej członkostwo w innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną praca nakładcza emerytura renta pozarolnicza działalność gospodarcza działalność wykonywana osobiście działy specjalne produkcji rolnej najem (oraz podnajem) dzierżawa (oraz…

Więcej...

Czym różnią się przychody od dochodów w rozliczeniu PIT?

Czym różnią się przychody od dochodów w rozliczeniu PIT?

Wiele osób myli pojęcie przychodów i dochodów, lub co gorsza używa tych dwóch słów zamiennie. Poniżej przedstawiamy czym różnią się te dwa pojęcia i w jakich sytuacjach ich używamy. Dochody to nic innego jak przychody, które pomniejszyliśmy o koszty ich uzyskania. Na tym moglibyśmy zakończyć ten artykuł, jednak by dobrze rozliczyć dochody, trzeba najpierw wyjaśnić czym są w ogóle te przychody i co się do nich zalicza. Co możemy zaliczyć do przychodów? Do przychodów zaliczamy otrzymane do dyspozycji w ciągu roku środki pieniężne, nieodpłatne świadczenia oraz wszelkie zarobki, zarówno w…

Więcej...

Wszystko, co warto wiedzieć o Centrach Obsługi podatników

Wszystko, co warto wiedzieć o Centrach Obsługi podatników

Od 1 września 2015 roku, w pięćdziesięciu Urzędach Skarbowych na terenie całego kraju, działają Centra Obsługi. Wprowadzono duże ułatwienia dla podatników działających poza miejscem zamieszkania lub siedziby, ale nie tylko. Poniżej prezentujemy krótki przewodnik po zmianach. Nowe udogodnienie wchodzi w życie pod hasłem „Wiele spraw w jednym miejscu”, co dobrze obrazuje kierunek, w którym podąża cała Administracja Podatkowa. Centra obsługi podatnika są kolejnym krokiem w ujednoliceniu i upraszczaniu działania urzędów, zwiększaniu przyjazności dla podatników i ocieplaniu wizerunku administracji państwowej. Całość projektu wdrożono w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika, który…

Więcej...

Odliczanie kosztów dojazdu do pracy

Odliczanie kosztów dojazdu do pracy

Pracownicy, którzy zmuszeni są dojeżdżać do miejsca pracy, mogą wliczyć koszt zakupu biletów komunikacji publicznej w koszty uzyskania przychodu. Dla pracownika miejscowego ryczałt wynosi 111,25 zł miesięcznie (1335 zł rocznie). Dla osoby dojeżdżającej spoza miejscowości, w której wykonuje pracę, koszt ryczałtowy jest równy 139,06 zł miesięcznie (1668,72 zł rocznie). Czy wiesz, że… Gdy skorzystasz z programu do wypełniania PIT, lub jego wersji na stronie internetowej, bez problemu odliczysz wszystkie przysługujące Ci ulgi oraz koszty uzyskania przychodu, m.in. za dojazdy do pracy. Ściągnij program lub wypełnij PIT online! Istnieje możliwość odliczenia…

Więcej...

Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT

Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT

Osoby niepełnosprawne lub podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, mogą odliczyć od dochodu koszty związane z rehabilitacją lub ułatwianiem czynności życiowych. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, z którego dowiesz się kto może skorzystać z tej ulgi. Istnieją dwa sposoby rozliczania ulgi rehabilitacyjnej: ograniczone kwotowo (do pewnej wysokości wydatki są zwracane, powyżej już nie) i nieograniczone. Popularniejszym rozwiązaniem jest to pierwsze, ponieważ w tym wypadku wydatki nie wymagają udowadniania ich poniesienia. Jakie wydatki można odliczyć? Korzystając z tej ulgi można odliczać wydatki na takie cele jak m.in.: przebudowa/przystosowanie miejsca zamieszkania osoby…

Więcej...

Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT

Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT

Osoby wychowujące dzieci mogą skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej, czyli popularnej ulgi na dziecko. Poza wprowadzanym przez Rząd programem „500 zł na dziecko”, jest to bardzo istotna pomoc dla większości Polaków, którzy posiadają potomstwo. Możliwość odliczenia oraz wysokość tej ulgi, zależy od kliku czynników, które wyjaśniamy poniżej. Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2015 r.? Z ulgi mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dziecko (single, rozwodnicy, wdowcy), które nie przekroczyły rocznego dochodu 56.000 zł oraz rodzice, którzy pozostają w związku małżeńskim, a łączny dochód obu małżonków w skali…

Więcej...

Ulga za oddaną krew w rozliczeniu PIT

Ulga za oddaną krew w rozliczeniu PIT

Nie każdy wie, że honorowi dawcy krwi, poza ulgami w środkach transportu i uprzywilejowaniu w innych sytuacjach, mogą również odliczyć od dochodu ekwiwalent za oddaną krew i osocze. W ciągu roku mężczyźni mogą oddać maksymalnie 2,7 l krwi, kobiety natomiast 1,8 l. Limitem ilości oddanego osocza w jest 25 litrów rocznie. Pomimo ustawowego rozróżnienia pomiędzy krwią a osoczem, urzędy skarbowe traktują je jednakowo, wyceniając koszt 1 litra na 130 zł (tyle kosztuje krew, osocze wg ustawy jest droższe o 40 zł). Ulga za oddaną krew jest w rzeczywistości taką samą…

Więcej...

Ulga internetowa w rozliczeniu PIT

Ulga internetowa w rozliczeniu PIT

Ulga za dostęp do internetu to odliczenie, które jest dostępne praktycznie dla każdego gospodarstwa domowego. Możliwości skorzystania z ulgi na wydatki poniesione za korzystanie z sieci, zostały jednak w ostatnich latach mocno ograniczone. Od 2013 r. wydatki na internet można odliczać tylko w dwóch następujących po sobie latach i tylko wtedy, gdy w latach poprzedzających nie skorzystaliśmy z ulgi. Na przykład, jeżeli odliczaliśmy koszty internetu w PIT za 2014 r., to będziemy mogli je również odliczyć za rok 2015. Jeżeli pierwsze odliczenie nastąpiło za rok 2013, a w 2014 z…

Więcej...