Terminy rozliczenia rocznego PIT w 2018

rozliczenie podatkowe PIT

Wszystkie osoby, które uzyskały jakiekolwiek przychody w 2017 roku podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Co za tym idzie – muszą złożyć odpowiedni PIT do właściwego sobie urzędu skarbowego. PIT można wysłać elektronicznie, pocztą lub dostarczyć osobiście.

Do 31 stycznia 2018 składa się:

  • PIT-16A – podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej
  • PIT-19A – duchowni
  • PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany

Do 30 kwietnia 2018:

  • PIT-36 – działalność gospodarcza, dochody z zagranicy
  • PIT-36L – dochody opodatkowane podatkiem liniowym 19%
  • PIT-37 – dochody opodatkowane skalą podatkową (praca, emerytura, najem itp.)
  • PIT-38 – papiery wartościowe, akcje, udziały
  • PIT-39 – rozliczenie zakupu nieruchomości

Nieterminowe złożenie PIT skutkuje nałożeniem kar przez organ podatkowy. Jej wysokość zależy od wielkości niezapłaconego zobowiązania podatkowego.
W celu uniknięcia odpowiedzialności karno-skarbowej należy jak najszybciej złożyć zaległe zeznanie podatkowe wraz z czynnym żalem.

Komentarze