Urząd Skarbowy Bolesławiec

Urząd Skarbowy Bolesławiec

Urząd Skarbowy w Bolesławcu

Urząd Skarbowy
ul. Garncarska 10
59-700 Bolesławiec

Godziny otwarcia US Bolesławiec:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego:

tel. 75 64 65 200,
fax 75 64 65 201

Urząd Skarbowy Bolesławiec
Urząd Skarbowy w Bolesławcu (fot. Google)

e-mail

us0202@ds.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

www.us.boleslawiec.pl

Numery Kont

CIT – 20 1010 1674 0004 3322 2100 0000
VAT – 67 1010 1674 0004 3322 2200 0000
PIT – 17 1010 1674 0004 3322 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
11 1010 1674 0004 3322 2700 0000
Karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn
32 1010 0055 0200 2020 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Bolesławcu obsługuje mieszkańców Bolesławca i Nowogrodźca oraz gmin: Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Urząd Skarbowy Bolesławiec – Rozliczenie podatkowe

Koniec marca i kwietnia to dla podatników okres składania deklaracji podatkowych z uzyskanych dochodów w poprzednim roku roku podatkowym. W tym okresie każdy podatnik ma obowiązek złożenia w odpowiednim dla niego terminie, formularzu podatkowego w siedzibie urzędu skarbowego w Bolesławcu.
Dla osób fizycznych, pozyskujących dochody na podstawie wykonywanej pracy na np. umowach o pracę, zlecenie czy dzieło, obowiązują deklarację PIT, które należy złożyć do 30 kwietnia.
Dla osób prawnych, pozyskujących dochody w drodze samo zatrudnienia, z prowadzonej działalności gospodarczej lub spółki, obowiązującą deklaracją jest CIT, który należy złożyć w terminie do 31 marca.
Oba terminy są terminami ostatecznymi, co znaczy, że nie złożenie deklaracji w obowiązującym do tego czasie jednoznacznie wiąże się, z uchyleniem się podatnika przed obowiązkiem podatkowym, pod który podlega. W sytuacji tej urząd skarbowy Bolesławiec może nałożyć na podatnika karę pieniężną.
Dodatkowe koszty dla podatnika pojawiają się również w sytuacji nie uregulowania należności wobec urzędu skarbowego, w terminie. Należy pamiętać, że w przypadku zwłoki w opłaceniu podatku dochodowego, urząd skarbowy Bolesławiec, ma prawo nałożyć na podatnika odsetki z tego tytułu.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz