Urząd Skarbowy Głogów

Urząd Skarbowy Głogów

Urząd Skarbowy w Głogowie

Urząd Skarbowy
ul. Mickiewicza 53
67-200 Głogów

Godziny otwarcia US Głogów:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego:

tel. 76 7272400
fax. 76 7272401

Urząd Skarbowy Głogów
Urząd Skarbowy w Głogowie (fot. Google)

e-mail

us0205@ds.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-glogowie

Numery Kont

CIT – 09 1010 1674 0006 3522 2100 0000
VAT – 56 1010 1674 0006 3522 2200 0000
PIT – 06 1010 1674 0006 3522 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych **
97 1010 1674 0006 3522 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
91 1010 0055 0200 2050 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Głogowie obsługuje mieszkańców Głogowa oraz gmin: Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Urząd Skarbowy Głogów, rozliczenie PIT i CIT

Osoba fizyczna, czyli taka, która dochody uzyskuje z tytułu wykonywanej pracy na drodze zawartej umowy z pracodawcą tj. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, rozlicza się z urzędem skarbowym w Głogowie na podstawie formularzy PIT. Formularze PIT dostępne są zarówno w siedzibie urzędu skarbowego w Głogowie przy ulicy Mickiewicza 53, jak również do pobrania z oficjalnej strony urzędu skarbowego.

PIT ma na celu wykazanie ile dana osoba fizyczna otrzymała dochodów w roku podatkowym a następnie wyliczenie wysokości podatku jaki podatnik ma obowiązek uregulować z Głogowskim Urzędem Skarbowym.

Ostatecznym terminem na złożenie deklaracji o dochodach mija 30 kwietnia. Z racji, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego podatnika, termin ten jest nieprzekraczalny.

Jeżeli urząd skarbowy Głogów odnotuje nie złożenie deklaracji o uzyskanych dochodach w wyznaczonym terminie, w konsekwencji na podatnika zostanie nałożona grzywna pieniężna z tytułu uchylenia się od obowiązku podatkowego.

Dodatkowe koszty naliczane są również w sytuacji gdy podatnik w terminie nie ureguluje wartości podatku z fiskusem. Jeżeli osoba fizyczna nie dokona regulacji, urząd skarbowy w Głogowie ma prawo nałożyć na takiego podatnika odsetki. Odsetki urząd skarbowy nalicza na podstawie wysokości zobowiązania oraz długości przekroczenia, obowiązującego terminu.

Zakładając, że podatnik złożył deklarację a następnie uświadomił sobie, że jakiś dochodów w niej nie wykazał, lub nie uwzględnił przysługującej mu ulgi podatkowej, ma on możliwość złożenia korekty do deklaracji. Na złożenie korekty podatnikowi przysługują dwa miesiące od momentu złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz