Urząd Skarbowy Koło

Urząd Skarbowy Koło

Urząd Skarbowy w Kole

Urząd Skarbowy
ul. Bolesława Prusa 10
62-600 Koło

Godziny otwarcia US Koło:

Poniedziałek 7:30-18:00
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 63 2628500
fax. 63 2628550

Urząd Skarbowy Koło
Urząd Skarbowy w Kole (fot. Google)

e-mail

us3010@wp.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.is.poznan.pl/us_index.php?us=3010

Numery Kont

CIT – 91 1010 1469 0001 1422 2100 0000
VAT – 41 1010 1469 0001 1422 2200 0000
PIT – 88 1010 1469 0001 1422 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
82 1010 1469 0001 1422 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
63 1010 0055 0203 0100 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

 

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Kole obsługuje mieszkańców Koła oraz gmin Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały i Przedecz.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę
 

Forum na temat Urzędu Skarbowego w Kole

This forum is empty.

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Otrzymanie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który wynika z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w Urzędzie Skarbowym w Kole

Aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku w US Koło, należy poprawnie i terminowo złożyć swoje zeznanie podatkowe. Można je złożyć bezpośrednio w siedzibie kolskiego urzędu, przesłać drogą pocztową albo złożyć elektronicznie.

Zeznanie, które podatnik złożył w US w Kole jest sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez komórki organizacyjne właściwe w tym zakresie. W efekcie wskazanych czynności, może nastąpić:

– zaliczenie nadpłaty z urzędu na rzecz zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i bieżącymi,

– zaliczenie nadpłaty w części albo w całości na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych,

– w sytuacji, gdy kwota nadpłaty jest niższa od wysokości kosztów upomnienia, to jest ona zaliczana z urzędu na rzecz zaległości, zobowiązań bieżących albo przyszłych (zwrot może nastąpić tylko na pisemny wniosek podatnika o dokonanie zwrotu tej kwoty).

Jeżeli następuje zaliczenie nadpłaty na rzecz zobowiązań podatkowych zaległych albo bieżących, to kolski fiskus wydaje postanowienie w tym zakresie. Na to postanowienie Podatnikowi przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zwrot nadpłaty podatku wynikający z zeznania podatkowego następuje na rachunek bankowy wskazany przez podatnika, płatnika albo inkasenta, który jest zobowiązany do posiadania tego rachunku albo gotówką za pośrednictwem poczty, bądź w kasie kolskiego urzędu. Jeśli Podatnik chce, żeby zwrot nadpłaty został dokonany w kasie, to musi złożyć w tym zakresie pisemny wniosek. Może go zawrzeć w zeznaniu podatkowym, zamieszczając odpowiednią adnotację w polu „Dodatkowe informacji”. W przypadku przesyłania nadpłaty przekazem pocztowym, jest ona pomniejszana o koszty jej przesłania, w kwocie 1% kwoty przekazu oraz 5,20 PLN za przelew. Istotne jest, że podatnik nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego i może wybrać formę zwrotu, która jest dogodna dla niego.

Co więcej, podatnik ma prawo otrzymać zwrot nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia swojego zeznania podatkowego. Jeśli kolski fiskus nie wywiążę się z tego obowiązku w terminie, to podatnikowi przysługuje prawo do otrzymania nadpłaty wraz z oprocentowaniem określonym ustawą.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz