Urząd Skarbowy Końskie

Urząd Skarbowy Końskie

Urząd Skarbowy w Końskich

Urząd Skarbowy
ul. Piłsudskiego 156b
26-200 Końskie

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Końskich:

tel. 41 3725771
fax. 41 3723334

Urząd Skarbowy Końskie
Urząd Skarbowy w Końskich (fot. Google)

e-mail

us2606@sk.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-konskich

Numery Kont

CIT – 56 1010 1238 0809 4322 2100 0000
VAT – 06 1010 1238 0809 4322 2200 0000
PIT – 53 1010 1238 0809 4322 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
47 1010 1238 0809 4322 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
07 1010 0055 0202 6060 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

 

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Końskich obsługuje mieszkańców gmin Fałków, Gowarczów, Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia (Konecka), Smyków i Stąporków.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę
 

Forum na temat Urzędu Skarbowego w Końskich

This forum is empty.

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości w Urzędzie Skarbowym w Końskich

W celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości należy w US Końskie złożyć pisemny wniosek. Można go złożyć zarówno osobiście w siedzibie urzędu, jak i przesłać pocztą. Przedmiotowy wniosek może zostać złożony osobiście, jak i przez pełnomocnika. US w Końskich wydaje zaświadczenie na podstawie informacji, które są w jego posiadaniu, jak i tych, które zostaną pozyskane od innych organów podatkowych.

Jeżeli wniosek o wydanie przedmiotowego zaświadczenia składany jest przez pełnomocnika, to razem z nim należy złożyć także pełnomocnictwo.

Za wydanie zaświadczenia niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 21,00 PLN. Ponadto, jeśli w sprawie udzielone zostanie pełnomocnictwo, to należy uiścić także opłatę skarbową w kwocie 17,00 PLN. Jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu, to jest ono zwolnione z opłaty skarbowej.

Na wydanie zaświadczenia konecki fiskus ma określony termin, musi je bowiem wydać bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia w tej sprawie wniosku.

Istotne jest także, że wydania zaświadczenia można odmówić podatnikowi, wobec którego toczy się postępowanie podatkowe lub została w stosunku do niego wydana decyzja, która jest nieostateczna (złożono od niej odwołanie).

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz