Urząd Skarbowy Łęczyca

Urząd Skarbowy Łęczyca

Urząd Skarbowy w Łęczycy

Urząd Skarbowy
ul. Al. Jana Pawła II 17
99-100 Łęczyca

Godziny otwarcia US Łęczyca:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego:

tel. 24 7217012
fax. 24 7212312

Urząd Skarbowy Łęczyca
Urząd Skarbowy w Łęczycy (fot. Google)

e-mail

us1028@ld.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.izbaskarbowa.lodz.pl/233/

Numery Kont

CIT – 83 1010 1371 0105 1722 2100 0000
VAT – 33 1010 1371 0105 1722 2200 0000
PIT – 80 1010 1371 0105 1722 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
74 1010 1371 0105 1722 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
13 1010 0055 0201 0280 0007 0000
Sumy depozytowe
57 1010 1371 0105 1713 9120 0000
Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Łęczycy(zaświadczenia, pełnomocnictwa)
04 1240 2539 1111 0010 6102 0945

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Łęczycy obsługuje mieszkańców Łęczycy oraz gmin Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie i Witonia.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w Urzędzie Skarbowym w Łęczycy?

Wskazany powyżej wniosek należy złożyć w US Łęczyca, jeżeli w zeznaniu lub deklaracji wykazano:

– zobowiązanie podatkowe nienależne,

– zobowiązanie podatkowe w wysokości, która jest wyższa od należnej i dokonano wpłaty zadeklarowanego podatku,

– nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć w US w Łęczycy, jeżeli zachodzi jedna ze wskazanych wyżej sytuacji. Razem z wnioskiem składa się korektę zeznania oraz jej uzasadnienie. Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie łęczyckiego fiskusa albo przesłać je na jego adres: 99-100 Łęczyca, Al. Jana Pawła II 17.

Do wniosku, który jest składane przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa albo jego urzędowo poświadczony odpis (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest też uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 17,00 PLN. Należy ją uiścić w kasie właściwego urzędu miasta lub na jego konto. Z opłaty zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu.

Od decyzji stwierdzającej nadpłatę albo odmawiającej jej stwierdzenia, podatnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęczycy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz