Urząd Skarbowy Olecko

Urząd Skarbowy Olecko

Urząd Skarbowy w Olecku

Urząd Skarbowy
ul. Wojska Polskiego 7
19-400 Olecko

Godziny otwarcia

Poniedziałek od 7:15 do 18:00
Wtorek od 7:15 do 15:15
Środa od 7:15 do 15:15
Czwartek od 7:15 do 15:15
Piątek od 7:15 do 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 87 5203022
fax. 87 5202536

Urząd Skarbowy Olecko
Urząd Skarbowy w Olecku (fot. Google)

e-mail

us2812@wm.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://olsztyn.is.gov.pl/2812/index.php

Numery Kont

CIT – 84 10101397 0010 4922 2100 0000
VAT – 34 10101397 0010 4922 2200 0000
PIT – 81 10101397 0010 4922 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
75 10101397 0010 4922 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
49 1010 0055 0202 8120 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.
** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą: – podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3, – podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, – podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Olecku obsługuje mieszkańców gmin Olecko, Kowale Oleckie, Wieliczki, Świętajno,Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę

Forum na temat Urzędu Skarbowego w Olecku

This forum is empty.

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Jak otrzymać zwrot nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który wynika z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w oleckiej skarbówce?

W celu otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w Urzędzie Skarbowym w Olecku, należy terminowo oraz poprawnie złożyć zeznanie podatkowe. Złożyć je można zarówno bezpośrednio w siedzibie oleckiego urzędu, jak i przesłać do niego pocztą lub złożyć elektronicznie.

Odpowiednie komórki organizacyjne US Olecko sprawdzają zeznanie złożone przez podatnika pod kątem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. W następstwie tych czynności może nastąpić:

– zaliczenie nadpłaty z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżącymi,

– zaliczenie nadpłaty w całości bądź w części na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych (taka sytuacja może nastąpić, gdy toczy się w stosunku do podatnika postępowanie podatkowe w celu określenia jego zobowiązań podatkowych),

– jeśli kwota nadpłaty jest niższa od wysokości kosztów upomnienia, to z urzędu zalicza się ją na rzecz zaległości, zobowiązań bieżących lub przyszłych (zwrot następuje tylko na pisemny wniosek podatnika).

W sytuacji zaliczenia nadpłaty na rzecz zobowiązań podatkowych zaległych lub bieżących, kolska skarbówka wydaje postanowienie w tym zakresie. Podatnikowi przysługuje na nie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zwrot nadpłaty podatku, który wynika z zeznania rocznego następuje na rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta, który ma obowiązek posiadania takiego rachunku albo gotówką w kasie urzędu lub za pośrednictwem poczty. Jeżeli podatnik chce, aby zwrot nadpłaty przekazano mu w kasie, to musi złożyć pisemny wniosek (wystarczy w tym celu zamieścić adnotację w polu „Dodatkowe informacje” na zeznaniu podatkowym). Jeżeli zwrot nadpłaty będzie przekazywany podatnikowi przekazem pocztowym, to kwota nadpłaty zostanie pomniejszona o koszty jej przesłana w wysokości 1% kwoty przekazy i kwoty 5,20 PLN za przelew. Można też w oleckim fiskusie wskazać swój numer rachunku bankowego, na który taki zwrot zostanie dokonany. Ważne jest jednak, że podatnik nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego i może dokonać wyboru takiej formy zwrotu, która jest dla niego najwygodniejsza.

Podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji. Jeżeli US w Olecku nie zwróci nadpłaty w tym terminie, to podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu wraz z oprocentowaniem, które jest określone ustawą.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz