Urząd Skarbowy Pińczów

Urząd Skarbowy Pińczów

Urząd Skarbowy w Pińczowie

Urząd Skarbowy
ul. Grodziskowa 1
28-400 Pińczów

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 41 3577283
fax. 41 3575377

Urząd Skarbowy Pińczów
Urząd Skarbowy w Pińczowie (fot. Google)

e-mail

us2609@sk.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pinczowie

Numery Kont

CIT – 82 1010 1238 0811 7122 2100 0000
VAT – 32 1010 1238 0811 7122 2200 0000
PIT – 79 1010 1238 0811 7122 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
73 1010 1238 0811 7122 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
66 1010 0055 0202 6090 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

 

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Pińczowie obsługuje mieszkańców gmin Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów i Złota.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę
 

Forum na temat Urzędu Skarbowego w Pińczowie

This forum is empty.

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Zaświadczenie o wysokości dochodu – jak je uzyskać w pińczowskim fiskusie?

Podanie o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu złożyć należy pisemnie w US w Pińczowie. Podanie to może zostać złożone osobiście w siedzibie urzędu albo przesłane pocztą.

Obecnie nie pobiera się opłaty za złożenie wniosku, lecz za samo wydanie zaświadczenia. Należy więc uiścić opłatę w kwocie 17,00 PLN. Opłaty tej można dokonać w kasie albo na rachunek bankowy urzędu miasta, który jest właściwy ze względu na siedzibę fiskusa. Potwierdzenia uiszczenia opłaty trzeba przedłożyć albo od razu z wnioskiem, albo w terminie trzech dni od jego złożenia.

Jeśli w sprawie o wydanie zaświadczenie o dochodzie podatnik udziela pełnomocnictwa lub prokury, to musi także uiścić związaną z tym opłatę. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 PLN. W sytuacji, gdy przedmiotowe zaświadczenie jest odbierane przez małżonka, z którym wspólnie złożono zeznanie roczne, to nie jest konieczne udzielenie pełnomocnictwa.

Zaświadczenie o dochodzie, które jest wydawane przez US Pińczów, potwierdza stan faktyczny i prawny istniejący w dniu jego wydawania. Ważne jest także, że zaświadczenie to jest wydawane tylko w granicach żądania wnioskodawcy. Pińczowska skarbówka ma obowiązek wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz