Ważne terminy w rozliczeniach podatkowych

pit
UWAGA! JUŻ CZAS ROZLICZYĆ PIT za 2019!: Kliknij i pobierz darmowy program

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również podatnicy rozliczający się w szczególny sposób (karta podatkowa), muszą pamiętać o terminach składania deklaracji i płatności. Poniżej prezentujemy krótki i przyjazny przewodnik pod nich. składanie pit do 7 dnia każdego miesiąca – podatnicy rozliczający się za pomocą karty podatkowej. Należy pamiętać, że wpłaty za grudzień dokonujemy do 28 dnia tego miesiąca


do 20 dnia każdego miesiąca:

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych wpłacają zaliczki na podatek dochodowy
  • płacimy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych

do 25 każdego miesiąca – płatnicy rozliczają podatek VAT oraz składają deklarację VAT-7. W przypadku podmiotów rozliczających się z VAT kwartalnie, termin mija 25 dnia miesiąca, który przypada po rozliczanym kwartale


do 15 dnia każdego miesiąca (lub 25 dnia, w przypadku rozliczania drogą elektroniczną) – rozliczyć należy VAT UE. Podobnie jak to ma miejsce z polskim VAT-em, gdy rozliczamy się kwartalnie, mamy czas do 15 lub 25 dnia miesiąca, który następuje po kwartale, z którego się rozliczamy.


Należy pamiętać, iż powyższe terminy rozliczeń dotyczą ubiegłych okresów, tzn. np. do 25 lipca musimy rozliczyć VAT za czerwiec, a wprzypadku rozliczeń np. za I kwartał – do 25 kwietnia. Analogicznie, do 20 października płacimy ryczałt za wrzesień, na przykład od wynajmu mieszkania. Terminy rocznych rozliczeń można znaleźć w artykule Do kiedy należy złożyć PIT?

Komentarze