8,5% ryczałt od najmu w działalności gospodarczej

PODATEK

Ministerstwo Finansów potwierdziło zryczałtowany podatek od przychodów w wysokości 8,5% i 12,5% – od nadwyżki 100 tys. zł dla przedsiębiorców wynajmujących swoje nieruchomości.

Przyjęty 28 września 2020 roku projekt nowelizacji ustaw o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz innych ustaw rząd skierował do Sejmu. Projekt wprowadza korzystne zmiany dla tych, którzy wynajmują nieruchomości w ramach działalności gospodarczej.

PODATEK

Do tej pory ryczałt ewidencjonowany obejmował osoby, które wynajmowały nieruchomości w celu zarządzania prywatnym majątkiem. Od stycznia 2021 roku nowe przepisy rozszerzają podatników, którzy będą mogli skorzystać z ryczałtu – uproszczona forma opodatkowania ma dotyczyć również osób wynajmujących nieruchomości w ramach biznesu. Poza tym przewiduje się również podniesienie limitu przychodów pozwalających na skorzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego z 250 tys. euro na 2 mln euro.

Według projektowanego art..12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku stawki 8,5 proc. oraz 12,5 proc. będzie można stosować do:

  • przychodów z tzw. najmu prywatnego,
  • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT, czyli przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, które to przychody są również zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej,
  • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
  • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1).

Komentarze

PIT