Co trzeba wiedzieć o Jednolitym Pliku Kontrolnym?

umundurwany urzędnik kontroli skarbowej
UWAGA! JUŻ CZAS ROZLICZYĆ PIT za 2020!: Kliknij i pobierz darmowy program

Od lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przekazywać pliki JPK na żądanie organu kontrolującego. O tym czym są te pliki i jakie będą korzyści z takiego rozwiązania dla przedsiębiorców i administracji podatkowej, piszemy w artykule poniżej.

umundurwany urzędnik kontroli skarbowej

Czym jest JPK?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to zbiór dokumentów w formie elektronicznej, wygenerowanych z informatycznego systemu firmy. Obejmuje on m.in. informacje o przychodach, stanach magazynowych, księgach rachunkowych, wystawionych fakturach VAT, czy wyciągach z kont bankowych przedsiębiorstwa.

Ustawodawca przewidział siedem struktur logicznych, czyli podzbiorów danych, które będzie musiał udostępnić podczas kontroli przedsiębiorca. Są to:

  1. księgi rachunkowe – JPK_KR
  2. wyciąg bankowy – JPK_WB
  3. magazyn – JPK_MAG
  4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  5. faktury VAT – JPK_FA
  6. podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  7. ewidencja przychodów – JPK_EWP

Jak przekazywać JPK do organu kontrolującego?

Jedną z korzyści wprowadzonego systemu jest jego całkowite zinformatyzowanie. Oznacza to, że wszelkie wygenerowane dokumenty, należy przesłać drogą elektroniczną, czyli mówiąc potocznie – za pomocą internetu. Rozwiązanie zakłada, że cały proces będzie się odbywać za pomocą protokołów zabezpieczających dane przed wyciekiem lub manipulacją tak, by zapewnić tym danym wiarygodność i niezaprzeczalność.
Od 1 lipca 2016 obowiązek przekazywania JPK na żądanie podczas kontroli mają tylko duże przedsiębiorstwa, czyli takie, które zatrudniają więcej niż 250 osób i mają przychody netto na poziomie ponad 50 mln euro rocznie. Na mniejsze firmy obowiązek ten spadnie dopiero za dwa lata, tj. od lipca 2018 roku.

Plik kontrolny JPK_VAT

W ustawie przewidziano także, iż część danych z systemów informatycznych przedsiębiorstw, dotycząca podatku VAT, musi być comiesięcznie przekazywana drogą elektroniczną do fiskusa. Ma to związek z bardzo dużą skalą nieprawidłowości i prób wyłudzania zwrotu tego podatku od Skarbu Państwa.

Obowiązek ten dotyczy na razie tylko dużych podmiotów gospodarczych. Terminy, jakie przewidziano dla pozostałych to 1 stycznia 2017 roku (małe i średnie firmy) oraz 1 stycznia 2018 roku (mikroprzedsiębiorstwa).

Korzyści z wprowadzonego systemu

Dla kontrolowanych przedsiębiorców jest to wygodne rozwiązanie, ograniczające przede wszystkim czas kontroli i ilość pracy potrzebną do dostarczenia wymaganych dokumentów, ponieważ wszystko odbywa się automatycznie. W wielu przypadkach kontrola skarbowa skończy się na wysłaniu żądanego JPK, ponieważ dalsze czynności mogą okazać się niepotrzebne. Na pewno niekiedy ograniczy to poziom stresu, który zawsze towarzyszy pracownikom administracyjnym przedsiębiorstwa.

Dla administracji podatkowej niewątpliwie automatyczne kontrole są odciążeniem i zmniejszeniem ilości pracy, którą trzeba włożyć w proces sprawdzania poprawności dokumentacji finansowej firmy. Oczywiście dochodzi również kwestia obniżenia kosztów związanych ze stosowaniem dokumentów w formie elektronicznej. W założeniu, ma to ograniczyć skalę przestępstw z wyłudzaniem VAT i unikaniem opodatkowania.

Komentarze