Czym różnią się przychody od dochodów w rozliczeniu PIT?

pit

Wiele osób myli pojęcie przychodów i dochodów, lub co gorsza używa tych dwóch słów zamiennie. Poniżej przedstawiamy czym różnią się te dwa pojęcia i w jakich sytuacjach ich używamy.

składanie pit

Dochody to nic innego jak przychody, które pomniejszyliśmy o koszty ich uzyskania. Na tym moglibyśmy zakończyć ten artykuł, jednak by dobrze rozliczyć dochody, trzeba najpierw wyjaśnić czym są w ogóle te przychody i co się do nich zalicza.

Co możemy zaliczyć do przychodów?

Do przychodów zaliczamy otrzymane do dyspozycji w ciągu roku środki pieniężne, nieodpłatne świadczenia oraz wszelkie zarobki, zarówno w pieniądzu lub w naturze. Dodatkowo do przychodów zaliczamy środki, które się nam należą, ale których fizycznie nie otrzymaliśmy. Są to m.in. środki z kapitałów pieniężnych, odpłatnego zbycia udziałów w spółkach (posiadających osobowość prawną), papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, środki z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również ze specjalnych działów produkcji rolnej.

Czy sprzedaż nieruchomości wlicza się w przychody?

W przypadku, gdy sprzedaliśmy nieruchomość lub udział w niej, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wieczyste użytkowanie gruntów lub prawa do domu jednorodzinnego, podlegającego spółdzielni mieszkaniowej, jesteśmy zobowiązani zaliczyć te środki do przychodów. Wyjątkiem jest tutaj reguła, że jeżeli zbycie powyżej wymienionych praw nastąpiło w okresie dłuższym niż 5 lat od daty ich nabycia, nie są one wliczane do przychodów, więc podatku od nich nie płacimy. Należy jednak pamiętać, iż mówimy w tym przypadku o latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Przykładowo, jeżeli zakupiliśmy mieszkanie w 2015 roku, będziemy mogli je sprzedać dopiero w 2021 r.

Co w przypadku sprzedaży samochodu?

W przypadku pozostałych rzeczy, okres ochronny trwa pół roku. Jeżeli więc nie zbyliśmy odpłatnie samochodu zakupionego np. 1 stycznia 2015 roku przed lipcem, kwoty za sprzedaż nie wliczamy w przychód. Nie ma zatem podstawy, by płacić od niej podatek.

Jeżeli nie wiesz jak złożyć PIT, zobacz ten poradnik.

Komentarze