Czym są indywidualne interpretacje podatkowe?

umundurwany urzędnik kontroli skarbowej
UWAGA! JUŻ CZAS ROZLICZYĆ PIT za 2020!: Kliknij i pobierz darmowy program

Kiedy podatnik ma poważne wątpliwości dotyczące sytuacji podatkowej, w której się znalazł, może zwrócić się o wydanie indywidualnego orzeczenia. Zawiłe prawo podatkowe sprawia, że niekiedy nawet doświadczeni księgowi mają problem z jego interpretacją.

umundurwany urzędnik kontroli skarbowej

O interpretację mogą zwrócić się nie tylko osoby związane zawodowo z udzielaniem porad w zakresie prawa podatkowego czy przedsiębiorcy, ale każdy podatnik, który ma wątpliwości co do zasadności stosowanych przez niego przepisów prawa podatkowego. Wydanie takiej indywidualnej interpretacji może potrwać nawet do 3 miesięcy i kosztuje 40 zł za każdą osobną sprawę.

Wnioski o wydanie orzeczenia można składać osobiście w biurach Krajowej Informacji Podatkowej, korespondencyjnie lub przez internet (trzeba posiadać profil zaufany ePUAP lub posiadać bezpieczny podpis elektroniczny). Opłaty można dokonać przelewem na konto izby skarbowej odpowiedniej dla miejsca zamieszkania i rodzaju podatku, którego ma dotyczyć orzeczenie.

Zanim złoży się wniosek, należy sprawdzić, czy podobna interpretacja nie została już gdzieś opublikowana. W tym celu można skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych, zapytać w swoim urzędzie skarbowym lub zadzwonić pod numer Krajowej Informacji Podatkowej (801 055 055 lub 22 330 03 30 z telefonów komórkowych). Może to zaoszczędzić sporo czasu i nerwów podatnikowi.

Korzyść z posiadania indywidualnej interpretacji polega na tym, iż w przypadku nieuwzględnienia przez urząd skarbowy lub organ kontrolny takiego dokumentu, podatnik jest chroniony przed negatywnymi skutkami kontroli podatkowej. Chodzi tu m.in. o brak odsetek za zwłokę i odstąpienie od wszczęcia postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe oraz o następstwa takiego postępowania.

Komentarze