Do 1 stycznia 2018 r. zawieszony zostanie podatek od sprzedaży detalicznej

Zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej zostało uchwalone przez Sejm ustawą w dniu 15 listopada 2016 r.

Przepisy o podatku od sprzedaży detalicznej weszły w życie 1 września 2016 r. Związany jest z nimi obowiązek złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego – po raz pierwszy do 25 października. Ustawa o podatku o sprzedaży detalicznej wprowadziła dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu pomiędzy 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od przychodu  powyżej kwoty 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku została ustalona w skali roku w wysokości 204 mln zł.

Sejm podjął prace nad tym rządowym projektem zawieszenia stosowania podatku od sprzedaży detalicznej na wezwanie Komisji Europejskiej, która w połowie września wszczęła postępowanie w związku z jego wprowadzeniem. Zdaniem Komisji Europejskiej konstrukcja tego podatku może wyróżniać mniejsze sklepy, a tym samym być rozumiane jako pomoc publiczna. Ta decyzja spowodowała zawieszenie przez resort finansów poboru tego podatku od handlu detalicznego w obecnej formie, jednocześnie zostały zapowiedziane prace nad projektem ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego w innej formie.Za przyjęciem wskazanej wyżej ustawy zawieszającej podatek  głosowało 232 posłów, przeciw głosowało 206 posłów, a od głosu wstrzymało się czterech.

Do chwili wejścia w życie ustawy obowiązywanie tego podatku jest zawieszone tylko na podstawie rozporządzenia. Takie rozwiązanie może funkcjonować tylko tymczasowo, ponieważ rozporządzenie nie zwalnia podatników chociażby z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości podatku. Ustawa zawieszająca podatek od 1 stycznia 2018 roku zwalnia już ich z takiego obowiązku.

Rząd liczy na to, że Komisja Europejska w 2017 roku zmieni decyzję lub chociaż sprawa zostanie pozytywnie dla Polski rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Z tego też względu nie skreślono dochodów z podatku od handlu, które zostały zapisane w projekcie budżetu na 2017 rok. Zostały one wyliczone na poziomie 1,2 mld złotych.

Komentarze

PIT