Dochody zagraniczne – zasady rozliczania

PIT

Zastanawiasz się kto jest zobowiązany do rozliczenia w Polsce dochodów zagranicznych? Okazuje się, że wszystkie osoby posiadające rezydencję podatkową w Polsce muszą rozliczyć się z dochodów uzyskanych zagranicą.

Dotyczy to polskich rezydentów, czyli osób które:

  • mają miejsce zamieszkania w Polsce lub
  • traktują nasz kraj jako ich centrum interesów życiowych bądź gospodarczych (np. posiadają w Polsce rodzinę oraz wiąże przyszłość z naszym krajem) lub
  • przebywają na terenie Polski przez co najmniej 183 dni w danym roku

Rezydent musi rozliczyć się ze wszystkich uzyskanych przez siebie przychodów w kraju rezydencji.

Jak rozliczyć dochody zagraniczne?

Otrzymane wynagrodzenie w walucie obcej należy przeliczyć według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wpływ na konto lub postawienie do dyspozycji w kasie. Zarobków zagranicznych nie łączy się z polskimi.

W celu rozliczenia rocznego należy wypełnić PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG. Dodatkowo należy pamiętać, że osobom pracującym poza granicami kraju należy się dieta za każdy dzień nieobecności. Wysokość diety zależy od kraju, w którym przebywaliśmy. 30% diety jest zwolnione z opodatkowania.

Komentarze