Druk CIT-6AR

pit

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. CIT (Corporate Income Tax) to podatek dochodowy od osób prawnych, czyli m.in spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, podatkowych grup kapitałowych. Niektóre podmioty są zwolnione z tego podatku, m.in. Skarb Państwa, NBP, ARiMR, ZUS, NFOŚiGW.

Rozliczanie PIT

znak-zapytania

Formularz CIT-6AR

jest to deklaracja wysokości należnego podatku dochodowego z udziału w zyskach osób prawnych. Formularz wypełnia osoba prawna przejmująca inną spółkę kapitałową, jak również wypełnia go osoba prawna, która posiadała wcześniej prawo do zwolnienia z podatku z tego tytułu, ale je utraciła.

 


znak-zapytania

Ściągnij formularz CIT-6AR

Kliknij, aby przejść do pobierania

znak-zapytania

Zobacz, jak wygląda druk CIT-6AR

Komentarze

PIT