Druk CIT-6R

pit

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. CIT (Corporate Income Tax) to podatek dochodowy od osób prawnych, czyli m.in spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, podatkowych grup kapitałowych. Niektóre podmioty są zwolnione z tego podatku, m.in. Skarb Państwa, NBP, ARiMR, ZUS, NFOŚiGW.

Rozliczanie PIT

znak-zapytania

Formularz CIT-6R

deklaracja wypełniana jest przez płatnika (osobę prawną), który pobiera zryczałtowany podatek z tytułu dochodu z udziału w zyskach i wypłat dywidend z działalności podmiotów, które posiadają siedzibę na terenie Polski.

 


znak-zapytania

Ściągnij formularz CIT-6R

Kliknij, aby przejść do pobierania

znak-zapytania

Zobacz, jak wygląda druk CIT-6R

Komentarze

PIT