Druk CIT-8

pit

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. CIT (Corporate Income Tax) to podatek dochodowy od osób prawnych, czyli m.in spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, podatkowych grup kapitałowych. Niektóre podmioty są zwolnione z tego podatku, m.in. Skarb Państwa, NBP, ARiMR, ZUS, NFOŚiGW.

Rozliczanie PIT

znak-zapytania

Formularz CIT-8

sporządzają go wszystkie osoby prawne działające i posiadające siedzibę lub zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby nie posiadające osobowości prawnej, które nie mają siedziby i/lub zarządu w Polsce, ale są traktowane jako osoby prawne w swoim kraju. Niektóre osoby prawne są zwolnione ze składania CIT-8 (artykuł 27 ustęp 1, ustawy o podatku CIT).

 


znak-zapytania

Ściągnij formularz CIT-8

Kliknij, aby przejść do pobierania

znak-zapytania

Zobacz, jak wygląda druk CIT-8

Komentarze

PIT