Druk CIT-9R

pit

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. CIT (Corporate Income Tax) to podatek dochodowy od osób prawnych, czyli m.in spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, podatkowych grup kapitałowych. Niektóre podmioty są zwolnione z tego podatku, m.in. Skarb Państwa, NBP, ARiMR, ZUS, NFOŚiGW.

Rozliczanie PIT

znak-zapytania

Formularz CIT-9R

składają zagraniczni przewoźnicy żeglugi morskiej, którzy uzyskali dochód (przychód) z przewozu osób i rzeczy, których podjęto z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z polskiego portu).

 


znak-zapytania

Ściągnij formularz CIT-9R

Kliknij, aby przejść do pobierania

znak-zapytania

Zobacz, jak wygląda druk CIT-9R

Komentarze

PIT