Druki i formularze PIT

Rozliczanie PIT

Poniżej publikujemy listę formularzy PIT. Jeżeli nie wiesz który formularz musisz wypełnić, polecamy program, który zrobi to za Ciebie. Wystarczy wejść na stronę urzadskarbowy24.pl/pit/ i wybrać, czy chcesz ściągnąć i zainstalować go na swoim komputerze, czy wypełnić PIT przez stronę internetową. Rozliczenie PIT

IFT-1/1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
IFT-3/3R Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT/A Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek
PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6/6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego – wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16Z Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-19A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
PIT-28/A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-40 Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika
PIT-40A/11A  Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT-CFC Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym
PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
PIT/M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym
PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym
PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

Komentarze