Druki i formularze VAT

Rozliczanie PIT

Poniżej publikujemy listę formularzy VAT.
Rozliczenie PIT

VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAT-7D Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAT-10 Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu.
VAT-11 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.
VAT-12 Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu.
VAT-13 Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego.
VAT-21 Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.
VAT-22 dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego.
VAT-23 Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu.
VAT-26 Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.
VAT-27 Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym.
VAT-UE Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.
VAT-UEK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.
VAT-UE/A Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.
VAT-UE/B Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów.
VAT-UE/C Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.
Z1 Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej
Z2 Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy.
Z3 Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy.
Z4 Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej
Z5 Zgłoszenie/aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis głównych danych dotyczących kasy.
VAT-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.
VAP-1 Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAP-R Zgłoszenie rejestracyjne informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego.
VAP-Z Deklaracja dla podatku od towarów i usług.

Komentarze