Druki i formularze VAT

Rozliczanie PIT

Poniżej publikujemy listę formularzy VAT.
Rozliczenie PIT

VAT-7Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAT-7D Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAT-7KDeklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAT-8Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAT-9MDeklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAT-10Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu.
VAT-11Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.
VAT-12Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu.
VAT-13Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego.
VAT-21Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.
VAT-22dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego.
VAT-23Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu.
VAT-26Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.
VAT-27Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym.
VAT-UEInformacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.
VAT-UEKKorekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.
VAT-UE/AInformacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.
VAT-UE/BInformacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów.
VAT-UE/C Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.
Z1 Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej
Z2Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy.
Z3Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy.
Z4 Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej
Z5Zgłoszenie/aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis głównych danych dotyczących kasy.
VAT-RZgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.
VAP-1 Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
VAP-RZgłoszenie rejestracyjne informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego.
VAP-Z Deklaracja dla podatku od towarów i usług.

Komentarze