Ile wynosi czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku dochodowego i VAT?

bankowość dla firm
PIT

ILE WYNOSI CZAS OCZEKIWANIA NA ZWROT NADPŁACONEGO PODATKU DOCHODOWEGO I VAT?

Jak co roku, początek roku dla każdego przeciętnego Jana Kowalskiego wygląda podobnie. Przynajmniej na płaszczyźnie podatkowej. Taki już los, że podatki trzeba płacić a o ile nie zawsze płacić to rozliczyć się z pozyskanych dochodów trzeba zawsze. I tu nasz los może nas mile zaskoczyć. Bo jeżeli nie ‚każą’ mam płacić to może się okazać, że nadpłaciliśmy podatek i należy nam się zwrot. Jak długo przyjdzie nam czekać na zwrot pieniążków? Otóż odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta jak mogło by się wydawać.

Na samym początku należy przypomnieć, że obowiązkiem każdego podatnika jest coroczne rozliczenie się na podstawie stosownej deklaracji podatkowej, na której złożenie podatnik ma określony czas. Terminu tego nie należy przekraczać. Przekroczenie bowiem równoznaczne jest z niewypełnieniem obowiązku względem Skarbu Państwa z czym wiążą się nieprzyjemne konsekwencje. Najlepiej jest więc podejść do sprawy odpowiedzialnie i skrupulatnie wywiązać się z obowiązku.

Wracając do kwestii czasu oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku. Jak już wspomnieliśmy na początku na tę kwestię ma wpływ kilka czynników.

W sytuacji kiedy podatnik składa swoje zeznanie podatkowe, Skarb Państwa ma obowiązek wypłacić nadpłacony podatek w terminie :

 • do 45 dni, jeżeli petent złożył deklarację w formie elektronicznej,
 • 3 miesiące jeżeli deklaracja została złożona w sposób tradycyjny np. w formie papierowej w urzędzie lub inny dopuszczalny sposób.

Terminy te obowiązują od momentu napłynięcia deklaracji do placówki administracji skarbowej. Jednak termin ten obowiązuje jeżeli :

 • petent nie posiada bieżących lub zaległych zobowiązań podatkowych,
 • petent nie będzie przedkładał korekty do złożonego zeznania podatkowego. Jeżeli podatnik skoryguje swoje zeznanie podatkowe czas na jego ponowne rozliczenie zeruje się a okres oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku liczony jest na nowo od daty przedłożenia korekty.

Jak natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku podatku VAT?

Przypominamy, że podatek VAT, jest podatkiem naliczanym na produkty lub usługi, na każdy etapie obrotu nimi. Z punktu widzenia przedsiębiorcy .istotne jest czy podatek VAT jest naliczony czy należny. Dla przybliżenia tematu np. podatek naliczony przysługuje w momencie otrzymania faktury.

Podniebie jak w przypadku podatku dochodowego, tak i w przypadku podatku VAT, podatek ten może być nadpłacony, w sytuacji np. gdy podatek należny będzie niższy niż nadpłacony. I tu przedsiębiorca ma również możliwość o ubieganie się zwrotu powstałej w tej sytuacji różnicy.

Jaki jest więc czas na zwrot podatku VAT?

Ustawowo przewidziane mamy na to trzy terminy:

 • do 60 dni od momentu złożenia deklaracji. Termin ten obowiązuje wszystkich petentów i nie ma tu znaczenia stawka VAT, która naliczana jest na oferowany przez Nas towar lub usługę. Terminem do 60 dni objęte są również transakcje międzynarodowe.
 • Wydłużony termin do 180 dni. Administracja Skarbowa na możliwość wydłużenia zwrotu nadpłaconego VAT-u w przypadku gdy przedsiębiorca wykazał wyłącznie koszta związane z prowadzoną działalnością.
 • Najkrótszy możliwy okres zwrotu VAT-u to do 25 dni. Aby uzyskać zwrot w najkrótszym z możliwych terminie na rachunek rozliczeniowy podatnika musi ona min spełnić wszystkie warunki opisane przez Nas powyżej. Zwrot należności na rachunek VAT-u możliwy jest po złożeniu wraz z deklaracją podatkową stosownego wniosku.

Dodatkowo termin do 25 dni obowiązuje jeżeli :

 • kwota podatku naliczonego wynika z :
  • faktur, z których wynikające należności zostały w sposób całkowity uregulowane na pośrednictwem rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
  • pozostałych przedstawionych faktur dokumentujących należności z zastrzeżeniem, że kwota tych należności nie przekracza 15 tyś zł.
  • wszelkich dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych z zastrzeżeniem, że należności te zostały przez podatnika uregulowane,
  • towarów importowanych z zagranicy w zgodzie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów : świadczenia usług – podatnik jest usługobiorca lub dostawy towarów – podatnik jest nabywcą a w zeznaniu podatkowym została przedstawiona kwota wynikającą z transakcji.
 • kwota wynikająca z naliczonego podatku lub różnica podatku, która została rozliczona w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz wykazana w deklaracji podatkowej nie przekracza kwoty 3tyś zł,
 • podatki przedstawił w placówce Administracji Skarbowej potwierdzenia przelewów wykazanych w poprzednich punktach oraz
 • podatnik przez okres pełnych 12 miesięcy poprzedzających termin ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku w najkrótszym możliwym terminie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz za każdy okres rozliczeniowy składał deklarację VAT.

Komentarze