Jak i do kiedy złożyć PIT

pity
PIT

Rozliczenie się ze Skarbem Państwa to obowiązek każdego płatnika, który pozyskał dochody w ubiegłym roku podatkowym. Ostateczny termin na złożenie deklaracji, dla osób fizycznych mija 30 kwietnia. Zeznanie podatkowe złożyć można w sposób absolutnie dowolny, wybierając jedną z dostępnych możliwości.

Oczywiście nadal obowiązuje najbardziej powszechna oraz najpopularniejsza metoda polegająca na składaniu dokumentów bezpośrednio w placówce administracji skarbowej. W tym celu należy udać się do siedziby urzędu z dwoma identycznymi formularzami – oryginałem i odpisem. Oryginał składamy pracownikowi fiskusa, zaś odpis z pieczątką, z datą złożenia zabieramy jako potwierdzenie złożenia dokumentu. Deklarację w ten sposób można złożyć osobiście, nie mniej jednak nie jest to obowiązkowe, można dokonać tego za pośrednictwem osoby drugiej.

PIT można nadać w postaci listu. Płatnik może wybrać według własnego uznania, czy chce go nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej czy dowolnej firmy kurierskiej. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że w zależności od pośrednika na którego się zdecydujemy, w różny sposób interpretowana będzie data założenia dokumentów przez Urząd Skarbowy. A mianowicie, deklaracja nadana Pocztą Polską uznawana jest za złożoną w momencie jej nadania, czyli z datą stempla pocztowego na kopercie. Zeznania podatkowe nadane firmą kurierską interpretowane są jako złożone w datą dostarczenia ich do placówki, dlatego też nie należy korzystać z tej możliwości w ostatniej chwili, albowiem może się zdarzyć, że spóźnimy się ze złożeniem wniosku a w konsekwencji zostaną na Nas nałożone odsetki karne.

Najnowocześniejszym rozwiązaniem jest złożenie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną. Wypełnianie i wysyłanie dokumentów podatkowych odbywa się za pośrednictwem aplikacji udostępnianej bezpłatnie przez Ministerstwo Finansów. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie dla osób, które co roku rozliczają swoje PIT-y samodzielnie. Program wspiera wypełnianie dokumentu poprzez etapowe wprowadzanie danych, dzięki czemu nie pominiemy żadnej z obowiązkowych rubryk oraz wykonuje za użytkownika wyliczenia wartości podatku. Wypełniony i zatwierdzony dokument wysyłany jest automatycznie do odpowiedniej placówki administracji skarbowej określanej na podstawie numeru NIP płatnika.

Komentarze