Jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z PIT-a

PIT
PIT

Aby rozliczyć się ze Skarbem Państwa płatnik zobowiązany jest złożyć deklarację podatkową. Ma na to czas do 30 kwietnia. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, Urząd Skarbowy ma możliwość pociągnięcia podatnika do odpowiedzialności i wystosowaniu odpowiedniej grzywny pieniężnej lub odsetek karnych w przypadku zwłoki.

Deklarację podatkową złożyć można na jeden z możliwych sposób. Można wybrać dowolną metodę.

Po pierwsze nadal mamy możliwość składania PIT-ów tradycyjnie, czyli udając się bezpośrednio do placówki administracji skarbowej z dwoma identycznie wypełnionymi dokumentami. Jeden egzemplarz składamy pracownikowi fiskusa, drugi zaś z podbitą, już dobrze znaną, niebieską pieczątką, zabieramy jako potwierdzenia złożenia dokumentów w terminie.

Po drugie płatnik ma możliwość nadania deklaracji podatkowej w postaci listu. Nadać go może również w sposób dla siebie wygodny, zarówno za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub dowolnej firmy kurierskiej. Należy jednak pamiętać, że w zależności od pośrednika na którego się zdecydujemy różnie rozpatrywane będzie data złożenia formularza. Jeżeli PIT nadamy firmą przesyłkową data jego złożenia jest odpowiednia dacie napłynięcia dokumentu do placówki skarbowej, zaś w momencie w którym nadamy go poprzez Pocztę Polską, datą złożenia będzie data nadania, a więc data stempla pocztowego na kopercie.

Deklarację podatkową nadać możemy również drogą elektroniczną. Aktualnie e-deklaracja obsługuje ponad 40 różnych formularzy podatkowych wraz z obowiązującymi do nich załącznikami co stanowi zdecydowaną większość, jednocześnie umożliwia to rozliczenie się tą metodą praktycznie każdej osobie fizycznej. Deklarację wypełniamy za pośrednictwem aplikacji udostępnianej bezpłatnie na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Po wypełnieniu dokumentu i jego zatwierdzeniu jest on automatycznie kierowany do odpowiedniej placówki na podstawie numeru NIP płatnika, nie ma więc potrzeby szukania adresu, który odpowiada urzędowi pod który podlegamy. W ramach potwierdzenia na podany przez Nas adres e-mail otrzymujemy UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to dokument odpowiadający dobrze znanej nam już niebieskiej pieczątce. Ministerstwo Finansów zapewnia, że metoda ta jest równie bezpieczne jak osobiste składanie wniosku w placówkach administracji skarbowej.

Komentarze