Jak rozliczyć spadek?

Podatek od spadku i darowizny jest płacony, jak sama nazwa wskazuje – od majątku pozyskanego drogą spadku lub darowizny. Jest on rozliczany zgodnie ze skalą podatkową, a więc zależy od jego wysokości i stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Od płacenia podatku od spadku zwolniona jest najbliższa rodzina zmarłego. Wielu Polaków boi się przyjmować spadek lub darowiznę nawet od najbliższych, ponieważ nie wiedzą czy będzie ich stać na opłaceniu podatku. Kto musi, a kto jest zwolniony z płacenia tej należności?

Czym jest podatek od spadku i darowizn?

Jest to kwota, którą musimy zapłacić Urzędowi Skarbowemu za nabycie własności rzeczy lub praw w drodze spadku lub darowizny. Kwota podatku od spadku lub darowizny, którą musimy uiścić, zależy od wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych oraz od stopnia pokrewieństwa. Ustawa wyszczególnia 3 grupy podatkowe.

I grupa podatkowa, to:

małżonek (obecny, nie były), małżonek w separacji, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. mama, tata, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa.

Wysokość kwoty wolnej od podatku dla tej grupy wynosi 9 637 zł.

II grupa podatkowa, to:

zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wujek, ciocia), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony – szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry naszego męża), małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).

Wysokość kwoty wolnej od podatku dla II grupy podatkowej wynosi 7 276 zł.

W III grupie podatkowej znajdują się pozostałe osoby i kwota wolna od podatku wynosi dla tej grupy 4902 zł.

Przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86, z późn.zm.)
Kto może starać się o zwolnienie?

Podatku od spadków i darowizn nie muszą płacić członkowie najbliższej rodziny, czyli I grupa podatkowa za wyjątkiem teściów, zięcia i synowej – niezależnie od kwoty spadku lub darowizny. Aby móc skorzystać ze zwolnienia, nabywca spadku lub darowizny jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Skarbowym informacji o nabyciu spadku/darowizny. Należy tego dokonać na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania spadku/darowizny.

Komentarze