Jak rozliczyć zakup i wynajem mieszkania w przypadku działalności gospodarczej?

Wprowadzenie mieszkania do majątku firmowego może być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Stosuje się je zwłaszcza wtedy, gdy lokal jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej lub przedmiotem wynajmu (na użytek innych osób lub firm), w związku z czym możliwa jest jego amortyzacja.

Czym jest amortyzacja mieszkania?

Mianem amortyzacji określa się stopniowe zużywanie się mieszkania, wyrażane w kwocie pieniężnej. Tak rozumianą amortyzację uznaje się za koszt uzyskania przychodu, a więc za czynnik umożliwiający zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Zakup mieszkania na firmę pozwala na amortyzację również w przypadku, gdy przedsiębiorca jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

Jak prawidłowo rozliczyć amortyzację mieszkania?

Podstawową kwestią jest ustalenie wartości początkowej lokalu – na jej podstawie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Co ważne, na ostateczną kwotę składa się nie tylko suma przeznaczona na kupno mieszkania, ale również inne koszty związane z zakupem (na przykład opłaty notarialne, prowizje) oraz ulepszeniem nieruchomości (cena remontu lub wykończenia).

Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać co miesiąc, raz na kwartał lub raz na rok. Przedsiębiorcy dysponujący lokalem lub budynkiem mieszkalnym mogą skorzystać ze stawki amortyzacyjnej w wysokości 1,5% w skali roku. Polskie prawo dopuszcza również możliwość skorzystania ze stawki indywidualnej, której wysokość może wynieść maksymalnie 10%. Mogą ubiegać się o nią przedsiębiorcy, którzy zakupili mieszkanie z rynku wtórnego (używane przed zakupem przez minimum 5 lat), na którego ulepszenie wydali kwotę stanowiącą co najmniej 30% wartości początkowej lokalu.

Wynajem mieszkania – podatek VAT

W sytuacji, w której przedsiębiorca zdecyduje się na wynajem mieszkania, zyski pochodzące z najmu zostaną wliczone w przychód firmy (w związku z czym muszą zostać udokumentowane fakturą). Jeżeli najemcą mieszkania zostaje osoba prywatna, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. W przypadku, gdy mieszkanie jest wynajmowane innej firmie, konieczne jest zastosowanie 23-procentowej stawki podatku, jednak w związku z wydatkami ponoszonymi w celu ulepszenia lokalu (remont, zakup wyposażenia) możliwe jest jego odliczanie.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Zakup mieszkania na firmę może wiązać się z wieloma korzyściami.

Oprócz wspomnianej amortyzacji, przedsiębiorcom dokonującym zakupu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wartości nabytej nieruchomości (pod warunkiem, że lokal w całości przeznaczony zostanie na siedzibę firmy).

Jeżeli mieszkanie zostanie zakupione na kredyt, odsetki można wpisać w koszty uzyskania przychodu i tym samym obniżyć podstawę opodatkowania.

Starannie zaplanowany wynajem amortyzowanego mieszkania może być posunięciem, które pozwoli na uniknięcie konieczności opłacania podatku dochodowego z tytułu najmu. Aby tak się stało, wpływy z amortyzacji muszą zrównać się z dochodami z najmu mieszkania.

Odpowiednio przemyślany zakup lokalu może być dla firmy korzystnym przedsięwzięciem. Ważne, aby dokładnie przekalkulować wszystkie koszty kupna mieszkania i szukać oszczędności na każdym etapie inwestycji.

Komentarze

PIT