Jak umiejętnie prowadzić ewidencję czasu pracy?

pracownik

Na pytanie zadane w tytule jest jedna prawidłowa odpowiedź: efektywnie, oszczędnie i bez błędów. Czy jest to możliwe? Jak osiągnąć ten stan? Z jakich sposobów korzystać?

Trudności w wyliczaniu

Wydaje się, że nie ma nic trudnego w rejestracji czasu pracy, że wystarczy tylko uwzględnić występujące systemy czasu pracy, aby wyniki były miarodajne. Trudno się z tym zgodzić, ponieważ w wielu firmach nie występuje tylko podstawowy czas pracy, a więc to może sprawiać wiele problemów podczas wyliczania.

Przypomnijmy, że poza wymienionym powyżej, mamy także system równoważny, w którym pracownik może pracować do 12 godzin, a często nawet od 16 do 24 godzin. Czasami mówimy też o pracy w ruchu ciągłym – do 43 godzin (przeciętnie) na tydzień, jak i o systemie przerywanym, kiedy planowana jest jedna długa przerwa w czasie doby – trwająca do 5 godzin.

To jednak nie wszystko, ponieważ w niektórych firmach pracownicy zatrudnieni są zadaniowo, inni korzystają ze skróconego tygodnia pracy (pracują mniej niż 5 dni w tygodniu), a jeszcze kolejni pracują jedynie w weekendy. Jak w takiej sytuacji efektywnie prowadzić ewidencję czasu pracy? Tradycyjne sposoby już tu nie wystarczają, potrzebne są nowoczesne rozwiązania wychodzące naprzeciw takim wyzwaniom. Czy znamy sposób, który w tym pomaga?

Postaw na rozwój!

Każda firma, jeśli chce się rozwijać, powinna szukać rozwiązań pomagających w codziennym funkcjonowaniu. To ważne pod każdym względem, szczególnie jak planujemy coraz bardziej zautomatyzować działania swojej firmy. W dzisiejszych czasach to niezbędne, jeśli chcemy być konkurencyjni. Technologia podsuwa ciekawe rozwiązania, z których bez wątpienia powinniśmy korzystać, zwłaszcza jak dotyczy to prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Aplikacja inEwi zapewnia łatwą, precyzyjną kontrolę czasu pracy pracowników. Inteligentny program automatycznie generuje listy obecności, jak i karty ewidencji. Jednocześnie każdy z pracowników jest zawsze dokładnie poinformowany w temacie zaplanowanego czasu pracy, gdyż program wysyła informację o nowych grafikach pracy oraz udostępnia elektroniczny obieg podań urlopowych.

Same korzyści

To przede wszystkim wielkie oszczędności dla firmy, której szef łatwo, szybko i skutecznie sprawdzi, którzy pracownicy są nierzetelni. Na bieżąco zobaczymy, jak wygląda sprawa z nieobecnościami, przerwami oraz ze spóźnieniami. Dzięki temu nasza firma będzie płaciła za faktycznie wykonaną pracę, a zaoszczędzone w ten sposób fundusze można przeznaczyć na inny, bardziej rozwojowy cel.

To efektywność na najwyższym poziomie, bo cały proces ewidencji realizujemy online. Tym sposobem program generuje szczegółowe raporty, a dział kadr – wcześniej zmuszony do szczegółowego zbierania danych i czasochłonnego rozliczania pracowników – w końcu może skupić się na innych, równie ważnych zadaniach.

Korzystając z aplikacji inEwi, możesz raz na zawsze pożegnać się z denerwującą papierologią. Na biurku już nie będą piętrzyły się stosy papierów, czy wypchane po same brzegi segregatory, ponieważ cały obieg dokumentów następuje przez internet. Wszyscy pracownicy uzyskują natychmiastowy dostęp do najważniejszych danych, raportów i grafików, dzięki czemu będą mieli dokładną informację na temat swoich statystyk obecności.

Jeśli dostępne są takie możliwości, po co korzystać z tradycyjnych, niesprawdzających się sposobów? Nie ma sensu “uprawiać” papierologii, która tylko blokuje rozwój firmy? Dzisiaj warto pójść o krok dalej i spróbować aplikacji inEwi.

Komentarze