Jak utworzyć i wysłać plik JPK_VAT?

JPK Vat
PIT

Od 1 stycznia 2018 roku większość mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających na terenie naszego kraju, będzie musiała składać tzw. Jednolity Plik Kontrolny (nazywany w skrócie JPK_VAT). Jest to elektroniczna informacja składana do skarbówki, przesyłana w plikach formatu .xml. W niniejszym artykule w prosty sposób pokazujemy jak można utworzyć, a następnie wysłać taką deklarację do urzędu skarbowego.

JPK Vat

Krok 1 – Pobierz plik CSV ze strony Ministerstwa Finansów

Jest to nasz „plik wsadowy” – w przyjazny dla użytkownika sposób możemy wypełnić niezbędne dane, potrzebne do złożenia informacji JPK_VAT. Z tego pliku wprowadzone dane zostaną później pobrane, skonwertowane do formatu .xml i przygotowane do wysłania do systemu Krajowej Administracji Skabrowej.

Krok 2 – Wypełnij plik własnymi danymi

Pobrany plik .csv należy otworzyć w dowolnym programie będącym arkuszem kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel, OpenOffice Calc itp.), a następnie zastąpić przykładowo wprowadzone dane własnymi. Ponieważ pliki o rozszerzeniu *.csv nie są domyślnymi plikami arkuszy kalkulacyjnych, w przypadku niektórych programów może okazać się niezbędne określenie kodowania – w tym wypadku należy wybrać kodowanie UTF-8. W przeciwnym przypadku otwarty dokument okaże się nieczytelny, a co za tym idzie bezużyteczny z punktu widzenia użytkownika.

Krok 3 – Skonwertuj i wyślij wypełniony plik

Wypełniony plik .csv nie nadaje się jeszcze do wysłania do systemu skarbowego – najpierw należy skowertować go do postaci bardziej czytelnej dla systemów komputerowych – formatu .xml. Aby tego dokonać, należy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów aplikację Klient JPK 2.0, która umożliwia konwersję, jak również wysłanie skonwertowanej wersji pliku do systemów komputerowych fiskusa. Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest posiadanie tzw. profilu zaufanego (eGo) lub specjalnego certyfikatu, pozwalającego na zdalną identyfikację podatnika.

Krok 4 – Pobierz potwierdzenie wysłania informacji (UPO_JPK)

Aby mieć pewność, że nasza informacja JPK_VAT dotarła i została przyjęta do systemu informatycznego skarbówki, należy pobrać potwierdzenie UPO_JPK. Jest to taka wirtualna pieczątka na dokumencie, jaką normalnie dostalibyśmy składając np. PIT w okienku w naszym urzędzie skarbowym.

Komentarze