Jak złożyć PIT

pit
PIT

Na rozliczenie się z pozyskanych dochodów płatnikom zostało coraz mniej czasu. Ostateczny termin upływa albowiem 30 kwietnia. Nie złożenie deklaracji podatkowej w terminie prowadzi w konsekwencji do nałożenia na petenta grzywny pieniężnej lub odsetek karnych w sytuacji spóźnienia się ze złożeniem PIT-u.

Deklarację podatkową płatnik może w sposób dla siebie najwygodniejszy, wybierając jeden z możliwych sposób.

Po pierwsze, nadal przyjmowane są deklaracje papierowe, które składać należy bezpośrednio w placówce administracji skarbowej. Można to uczynić osobiście lub za pośrednictwem osoby drugiej w godzinach otwarcia urzędu. Najczęściej na kilka dni przed końcem upływającego terminu, placówki wydłużają czas swojej pracy, dlatego warto wcześniej sprawdzić w jakich godzinach deklaracje są przyjmowane.

Deklaracje podatkową wysłać można również w postaci listy nadając ją za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Warto jednak pamiętać, że w zależności od pośrednika na którego się zdecydujemy różnie rozpatrywana będzie data założenia PIT-u. Wysyłając zeznanie podatkowe firmą kurierską, deklarację uważa się za złożoną w momencie dostarczenia jej do placówki, zaś w przypadku Poczty Polskiej deklaracja złożona jest w momencie jej nadania czyli z datą stempla pocztowego na kopercie.

Najnowocześniejszych i chyba najwygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną. Proces ten odbywa się za pośrednictwem aplikacji, która jest bezpłatnie udostępniana na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wystarczy ją pobrać i zainstalować na komputerze. Program dostosowany jest do wszystkich podstawowych systemów operacyjnych więc żaden użytkownik nie powinien mieć problemu z jego instalacją. Następnie przystępujemy do wyboru odpowiedniego formularza. Aktualnie aplikacja obsługuje ponad 40 różnych druków wraz z obowiązującymi załącznikami, co stanowi zdecydowaną większość dostępnych dokumentów urzędowych. Wypełnianie PIT-u podzielone zostało na kilka etapów co znacząco ułatwia cały proces i jednocześnie niewielu najczęściej pojawiające się błędy w deklaracjach papierowych. Rozwiązanie to ma dwie kluczowe zalety, po pierwsze nie zapomnimy o wypełnieniu żadnej z obowiązkowych rubryk a po drugie niweluje błędy rachunkowe – po wprowadzeniu danych dotyczących naszych dochodów, wartość podatku wyliczana jest automatycznie. Wysłanie dokumentu odbywa się w momencie wypełnienia i zatwierdzenia dokumentu. PIT wysyłany jest do odpowiedniej placówki administracji skarbowej na podstawie numeru NIP płatnika, a w ramach potwierdzenia na adres skrzynki e-mail otrzymujemy UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru – elektroniczny odpowiednik niebieskiej pieczątki jaką utrzymujemy w Urzędzie.

Komentarze