Jakie są źródła przychodów?

pieniądze
PIT

Źródła przychodów to pojęcie prawa podatkowego, które określa skąd pochodzą środki opodatkowane podatkiem dochodowym. Poniżej krótki przewodnik po źródłach przychodów.

pieniądze

Kwestie źródeł przychodów reguluje artykuł 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350). Według niej, źródłami przychodów są m.in.:

 • stosunek służbowy
 • stosunek pracy (również spółdzielczy stosunek pracy)
 • członkostwo w spółdzielni rolniczej
 • członkostwo w innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
 • praca nakładcza
 • emerytura
 • renta
 • pozarolnicza działalność gospodarcza
 • działalność wykonywana osobiście
 • działy specjalne produkcji rolnej
 • najem (oraz podnajem)
 • dzierżawa (oraz poddzierżawa, również działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego, jego składników na cele nierolnicze lub na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą)
 • prawa majątkowe
 • kapitały pieniężne
 • inne źródła wyszczególnione w artykule 20 ustawy
 • sprzedaż własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
 • sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziału w nich
 • sprzedaż prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów

 

Cztery ostatnie pozycje na liście powyżej są specjalnego rodzaju, gdyż stosuje się do nich zasadę niepodlegania pod pojęcie przychodu w przypadku, gdy odpłatne zbycie (sprzedaż) nastąpiło przynajmniej 5 lat podatkowych od ich nabycia. Więcej o tym wyjątku przeczytasz w artykule tutaj.

Inne źródła to m.in. dochody z pracy za granicą, stypendia, zasiłki chorobowe i macierzyńskie, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych, zwroty darowizn. Wszystkie źródła przychodów, jakie są zwolnione z podatku, znajdziemy przeglądając powyższą ustawę. Warto również pamiętać, że jeżeli zataimy przed fiskusem nasze dochody (lub ich część), zostanie nałożona na nas kara zapłaty 75 procentowego podatku od naszych dochodów.

Komentarze