JPK_VAT w pytaniach i odpowiedziach

podatek
PIT

Czym jest JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny VAT (w skrócie JPK_VAT) jest to plik .xml zawierający w swojej treści dane umieszczone na rejestrach VAT za konkretny miesiąc. Jest ściśle związany z deklaracją VAT-7 i musi pokazywać te same wartości. Plik kontrolny JPK_VAT wysyła się tylko w formie elektronicznej.

kalkulator

Kto ma obowiązek wysyłki JPK_VAT od 01.01.2018r.?

Od 2018r. wszyscy VATowcy będą zobowiązani wysyłać JPK_VAT za każdy miesiąc, bez wezwania urzędu skarbowego. Uchylanie się od wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego wiąże się z nałożeniem na podatnika sankcji karno-skarbowych.

Kto nie podlega obowiązkowi wysyłki JPK_VAT?

Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług z art. 43 ust. 1 (zwolnienie przedmiotowe), z art. 113 ust. 1 lub 9 (zwolnienie podmiotowe) oraz art. 82 ust. 3 (organizacje międzynarodowe). Dotyczy to m.in. przedsiębiorstw, które realizują wyłącznie sprzedaż towarów oraz usług nie objętych obowiązkiem odprowadzenia podatku VAT lub nie osiągnęły wartości sprzedaży w wysokości 200 tysięcy złotych w poprzednim roku podatkowym.

Do kiedy należy składać informacje JPK_VAT?

Terminy składania Jednolitego Pliku Kontrolnego pokrywają się z terminami złożenia deklaracji VAT-7, czyli do 25-go dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczą. Przykładowo, złożenie deklaracji JPK_VAT za maj 2018 roku będzie musiało odbyć się do 25 czerwca tegoż roku.

Jakie dane zawierają Jednolite Pliki Kontrolne?

Pliki JPK_VAT są zapisywane w formacie .xml, mają ściśle określoną strukturę i muszą zawierać następujące informacje:

  • NIP, nazwę, adres kontrahenta
  • numer faktury
  • data sprzedaży oraz wystawienia
  • kwota netto i podatku należnego
  • data zakupu i data wpływu
  • kwota netto i podatku naliczonego

Wszystkie Urzędy Skarbowe prowadzą szkolenia z zakresu JPK_VAT od listopada 2017r., w każdy wtorek. Najbliższe terminy to: 12 grudnia 2017 i 19 grudnia 2017. Szczegóły podane są na stronach poszczególnych urzędów.

Komentarze