Kto może skorzystać z podatku 19%?

Rozliczanie PIT

Forma opodatkowania liniowego stawką 19% jest kusząca dla podatników, którzy osiągają roczny dochód powyżej 85 tys zł. Nie każdy może jednak z niej skorzystać. Zobacz, jakie są wady i zalety tego systemu opodatkowania.

Rozliczanie PIT

Stawkę opodatkowania 19% można wybrać przy zakładaniu firmy (lub najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu), składając odpowiednie oświadczenie do naczelnika swojego urzędu skarbowego. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo już działa i jest opodatkowane w inny sposób, można przejść na podatek liniowy, składając oświadczenie do 20 stycznia roku podatkowego.

Zaliczki na podatek można odprowadzać kwartalnie lub co miesiąc, wg uzyskanego dochodu. Można również płacić stałą składkę na poczet zaliczek na podatek dochodowy, ale ta opcja zarezerwowana jest tylko dla przedsiębiorstw uzyskujących dochód od co najmniej dwóch lat. Stawka ryczałtu jest wyliczana na podstawie historii dochodów z lat poprzednich.

Zaletą tego sposobu opodatkowania jest m.in. możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodu oraz oczywiście niższa kwota podatku, jeżeli roczny dochód podatnika przekracza 85-90 tys. zł. Do wad należy zaliczyć brak możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem, brak możliwości łączenia dochodów z różnych źródeł i odliczania od podatku ulg rehabilitacyjnych, za internet itd. Dodatkowo, od podatku można odliczyć wyłącznie zapłacone składki zdrowotne, ja również nie ma możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek.

Ograniczeniem w tego typu opodatkowaniu jest to, że podatnik prowadzący działalność lub uzyskujący dochód z tytułu praw do udziału w zyskach, nie może być jednocześnie zatrudniony w innej firmie, która prowadzi taką samą działalność lub pracować na rzecz swojego byłego pracodawcy w zakresie obowiązków, które ten pracownik wykonywał u niego. Dotyczy to również sytuacji, w której ustał stosunek pracy, lecz nie zakończył się jeszcze rok podatkowy.

Komentarze