Na małych i średnich przedsiębiorców czeka nowy obowiązek

rozliczenia podatkowe

Od 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą podlegać comiesięcznemu obowiązkowi składania pliku JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Pierwsze sprawozdania należy złożyć już do 25 lutego 2017 roku. Do tej pory obowiązek ten ciążył tylko na dużych firmach.

Do określonej grupy przedsiębiorców zalicza się uwzględniając liczbę zatrudnionych osób oraz wielkość obrotów firmy.

Mały przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat średniorocznie zatrudniał mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych na poziomie nie przekraczającym równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły wskazanej kwoty.

Średni przedsiębiorca to natomiast taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Nowe podmioty mające obowiązek składania raportów ma umożliwić pozyskanie bieżącej informacji o transakcjach, które podlegają opodatkowaniu VAT. Efektem tego ma być szybka i skuteczna identyfikacja wyłudzeń oraz unikania opodatkowania.

Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację, która ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorcom wykonanie nowego obowiązku.  Znajdują się w niej wszystkie funkcje niezbędne do złożenia JPK (więcej o JPK tutaj). Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego Windows, a w najbliższym czasie ma zostać udostępniona także dla systemu Linux.

Czym zatem jest JPK? Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, który jest tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera on informacje o operacja gospodarczych za dany okres. Posiada ustandaryzowany układ i format, co umożliwia jego łatwe przetwarzanie. Wprowadzenie JPK w Polsce było wzorowana na doświadczeniach rozwiązać skutecznie już wprowadzonych do systemów prawnych wielu państw UE, m.in. Austrii, Holandii, Niemiec, Szwecji, czy Wielkiej Brytanii.

Komentarze