Niedopłatę zawsze trzeba zwrócić do US

podatek
PIT

O rozliczeniu z Urzędem Skarbowym lepiej nie zapominać. Pamiętać też należy, że rozliczenie to nie tylko wypełnienie formularza i złożenie go we właściwym urzędzie. Wykazana niedopłata musi zostać koniecznie uregulowana w wyznaczonym terminie.

Termin na zapłatę podatku PIT za 2016 rok

Uregulowanie niedopłaty podatku jest tożsame z ostatecznym terminem złożenia deklaracji PIT-37, PIT-36 oraz PIT-38. Wypada on na 2 maja, a przesunięcie tego terminu wynika z tego, że 30 kwietnia 2017 wypada w sobotę.

Rozliczenie na właściwym formularzy można do urzędu dostarczyć osobiście, a także wysłać pocztą tradycyjną (wówczas data nadania listu traktowana jest jako data złożenia deklaracji). Rozliczenie można także zostać złożone drogą elektroniczną. Istotne jest, że każda niedopłata podatku, która pojawiła się w zeznaniu, musi zostać wpłacona na kontro skarbówki i nie ma tu znaczenia kwota tej niedopłaty.

Na jaki rachunek dokonać zapłaty?

Niedopłatę należy wpłacić na numer rachunku bankowego, który jest przeznaczony dla konkretnego podatku. Informację o tym, który numer konta jest właściwy można pozyskać bezpośrednio w urzędzie, odnaleźć na jego stronie internetowej, a także sprawdzić w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 7 grudnia 2015r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Jak dokonać wpłaty do skarbówki?

Zapłaty podatku można dokonać osobiście w kasie urzędu skarbowego. Warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia kas, gdyż te czasami różnią się od godzin otwarcia samego urzędu. Przeważnie przyjmowane są tylko wpłaty gotówkowe, ale niektóre oddziały przyjmują także zapłaty kartą płatniczą. Niedopłatę na rzecz skarbówki można uregulować także na poczcie, czy w banku. Można także skorzystać z usług bankowości elektronicznej. Przy przelewie tradycyjnym powinno się skorzystać z odpowiedniego druku, który jest dedykowany podatkom. Płacąc gotówką albo elektronicznie, należy podać następujące informacje:

nazwa właściwego urzędu skarbowego,
– numer rachunku bankowego,
– kwota podatku,
– dane osobowe tj. imię, nazwisko, numer pesel, typ identyfikatora: „N” (NIP) lub „P” (PESEL),
– okres, za który dokonujemy wpłaty: „R” plus dwie ostatnie cyfry roku, za który składamy zeznanie – np. 16R) symbol formularza (np. PIT-37).

Jeżeli wpłata dokonywana jest gotówką, to za datę zapłaty przyjmowana jest data stempla, czyli data przyjęcia pieniędzy w kasie. Jeżeli dokonywany jest przelew internetowy, to znaczenie ma wtedy data zaksięgowania środków na rachunku.

Odsetki za zwłokę w zapłacie

Podatek, który nie zostanie zapłacony w terminie staje się zaległością podatkową, co może się wiązać z naliczeniem dodatkowych kosztów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota równa trzykrotności opłaty pobieranej przez pocztę za list polecony, jest wolna od odsetek podatkowych. Stawka na poczcie wynosi 2,90 zł za list, a więc odsetki nie są naliczane od kwoty 8,70 zł i niższej. Jeżeli ta kwota zostanie przekroczona, to naliczane są odsetki. Kalkulatory, które pomagają wyliczyć kwotę odsetek dostępne są w Internecie np. http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/kalkulator-odsetek . Informacje takie można pozyskać także w urzędzie.

Komentarze