Nowa struktura JPK_VAT 2020

Od 1 października 2020 roku zarówno duże, średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa, które są podatnikami VAT, są zobowiązani do składania nowego pliku JPK_VAT, który obejmuje:
-część deklaracyjną,
-część informacyjną.

pit

Nowa struktura prowadzi do zmiany dotychczasowych deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, na jeden dokument elektroniczny JPK_VAT.

JPK_VAT, który zostanie wprowadzony 1 października na celu ma ułatwienie raportowania prowadzonych ewidencji dotyczących podatku VAT. Dzięki temu uproszczeniu przedsiębiorcy będą przesyłać jeden plik JPK_VAT, co zapewni:
-uniknięcie złożenia odrębnie dublujących się informacji;
-zmniejszenie liczy dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej;
-każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Nowy plik będzie zawierał m.in.: informacje o zakupach i sprzedaży za wybrany okres, pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, a także dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Dodatkowo struktura JPK_VAT zastąpi oraz połączy w jeden plik:

VAT-ZD – zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego;

plik JPK_VAT będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika;

VAT-7 lub VAT-7K;

VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT

oraz inne formularze dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K, które obecnie dołączane są jako osobne dokumenty.

Komentarze

PIT