Od 1 stycznia nowa kwota wolna od podatku

podatek
PIT

W stanie prawnym, który obowiązywał do końca 2016 roku, wszystkim podatnikom przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w takiej samej wysokości. Od 1 stycznia 2017 roku w tej kwestii nastąpiły istotne zmiany.

Od początku 2017 roku, kwota ta w danym roku podatkowym uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi:

  • 188 zł, jeżeli podstawa odliczenia podatku nie przekracza kwoty 6.600 zł;
  • 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według następującego wzoru: 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł, jeżeli podstawa obliczenia podatku jest wyższa od 6.600 zł i mniejsza niż 11.000 zł;
  • 556,02 zł, jeżeli podstawa obliczenia podatku jest wyższa od 11.000 zł i mniejsza niż 85.528 zł;
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według następującego wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, jeżeli podstawa obliczenia podatku jest wyższa od 85.528 ł i mniejsza niż 127.000 zł.

W efekcie sprawa przedstawia się następująco:

Wysokość kwoty opodatkowaniaWysokość kwoty zmniejszającej podatek
Nie przekracza 6.600 zł1.188 zł
Przekracza 6.600 zł i nie przekracza 11.000 złPomiędzy 556,02 a 1.188 zł; kwota ta będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu.
Przekracza 11.000 zł i nie przekracza 85.528 zł556,02 zł
Przekracza 85.528 zł i nie przekracza 127.000 złW wysokości od  556,02 zł do 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania do górnej granicy przedziału).
Przekracza 127.000 złNie przysługuje.

 

Zmiana kwoty wolnej od podatku jest także związana ze zmianą skali podatkowej. W 2017 przedstawia się ona następująco:

Podstawa obliczenia podatkuPodatek wynosi
Do 85.528 zł18% minus kwota zmniejszająca podatek
Ponad 85.528 zł15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Ponadto zmianie uległy zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli chodzi o podatników, których dochody nie przekroczyły górnej granicy pierwszego przedziały skali podatkowej, czyli kwoty 85.528 zł, przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy należy uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek w kwocie 556,02 zł rocznie. Jeśli natomiast dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego progu podatkowego, to zaliczki na podatek nie pomniejsza się o kwotę wolną. Stosowne korekty, które są związane z przysługującą podatnikowi w roku podatkowym kwotą zmniejszającą podatek dokonuje się w składanym rocznym zeznaniu podatkowym.

Komentarze