Od czego nie trzeba płacić podatku?

Rozliczanie PIT
UWAGA! JUŻ CZAS ROZLICZYĆ PIT za 2020!: Kliknij i pobierz darmowy program

Kwota wolna od podatku wynosi obecnie 3091 zł. Jeżeli uzyskany dochód jest równy tej kwocie lub niższy, nie płacimy od niego podatku. Naszym obowiązkiem jest jednak złożenie PIT, nawet jeżeli ten próg nie został przekroczony. Warto jednak wiedzieć, że podatku nie płacimy od niektórych dochodów, których listę przedstawiamy poniżej.

Rozliczanie PIT

Podatku nie musimy odprowadzać od następujących dochodów:

 • z wynajmu składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • dodatku za rozłąkę
 • wypłaty z Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) – ale tylko w przypadku, gdy oszczędności mamy na jednym koncie
 • diet z tytułu sprawowania obowiązków obywatelskich i społecznych (do 2280 zł miesięcznie)
 • dodatków rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych
 • dochodów z wynajmu do 4 pokoi gościnnych w budynkach na terenach wiejskich (czyli z popularnej agroturystyki) – dotyczy również dochodów z wyżywienia gości
 • dotacji otrzymanych z funduszu unijnego SAPARD
 • dodatku mieszkaniowego
 • przychodów uzyskanych ze sprzedaży krwi lub jej składników (co jednocześnie wyklucza możliwość uzyskania ulgi z tego tytułu – przeczytaj więcej)
 • ze środków dla bezrobotnych na założenie własnej działalności gospodarczej
 • alimentów na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
 • alimentów na rzecz dzieci, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek)
 • alimentów na rzecz innych osób (maksymalnie do 700 zł miesięcznie)
 • świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych
 • ze służby kandydackiej w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
 • dodatku kombatanckiego
 • wygranych do 760 zł

Czy wiesz, że…

Nie ma prostszego i wygodniejszego sposobu na rozliczenie PIT, niż za pomocą programu lub przez stronę internetową. System podpowie Ci, które dochody nie podlegają opodatkowaniu i obliczy wszystko automatycznie. Ściągnij program lub wypełnij PIT online!

Wszystkie źródła dochodów, które są zwolnione z podatku można znaleźć w artykule 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Lista zawarta w tym artykule wyszczególnia około 100 takich źródeł. Ustawę można znaleźć w sejmowym Internetowym Systemie Aktów Prawnych na stronie isap.sejm.gov.pl.

Komentarze