Oddawanie krwi może obniżyć podatek, czyli ulga dla krwiodawców w zeznaniu PIT

UWAGA! JUŻ CZAS ROZLICZYĆ PIT za 2019!: Kliknij i pobierz darmowy program

Co roku bezpłatnie oddaje krew ponad 600 tysięcy Polaków. Jednak z danych Ministerstwa Finansów wynika, że z ulgi podatkowej korzysta tylko co szósty honorowy dawca krwi. Jak wykazać tę ulgę w zeznaniu i obniżyć należny podatek?

Z ulgi dla krwiodawców korzysta co toku tylko 100 tys. Polaków, a przysługuje ona znacznie szerszej liczbie podatników. Dotyczy ona m.in. pracowników pracujących na etacie, osób prowadzących działalność gospodarczą, a osób, które prywatnie wynajmują mieszkania.

 

Wartość oddanej krwi wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania, co prowadzi w praktyce do obniżenia wysokości podatku. Darowizna może zostać odliczona od przychodu lub od dochodu. Z pierwszej opcji mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem, a z drugiej osoby fizyczne rozliczające się na drukach PIT-37 lub PIT-36. Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym.

Wartość oddanej krwi – jak ją obliczyć?

Wysokość ulgi jest uzależniona od ilości oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Liczbę litrów należy pomnożyć przez kwotę rekompensaty, czyli ustalony za jeden litr krwi ekwiwalent pieniężny, który wynosi 130 zł. Należy pamiętać, że odliczenie to łączy się z ulgą od darowizny, a łączna suma nie może przekroczyć 6 proc dochodu (lub przychodu), który został wykazany w zeznaniu.

Ponadto istotne jest to, że mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra (6 razy po 450 ml), a kobieta maksymalnie 1,8 litra (4 razy po 450 ml) pełnej krwi. Mężczyzna będzie więc mógł odliczyć 351 zł, a kobieta 234 zł. W przypadku osocza norma jest znacznie wyższa i górna granica wynosi 25 litrów, co pozwoli na odliczenie od dochodu kwoty 3250 zł.

Ulga w zeznaniu rocznym

Aby skorzystać z ulgi, należy do właściwego formularza podatkowego dołączyć załącznik PIT/O, na którym wykazuje się wszystkie istotne informacje.

W części B formularza należy wprowadzić kwoty odliczenia, które później przenosi się na odpowiednią deklarację. Jeśli podatnik rozlicza się indywidualnie, to wypełnia wtedy tylko jedną rubrykę. Wartość przekazanej darowizny i dane identyfikacyjne odbiorcy wpisuje się w sekcji D. konieczne jest podanie nazwy oraz adresu jednostki, gdzie pobrano krew.

Dopełnienie formalności

Bardzo ważne jest to, że nie można wykazać ulgi bez posiadania zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. Podana jest w nim informacja o ilości bezpłatnie pobranej krwi oraz jej składników. Nie dołącza się tego zaświadczenia do zeznania podatkowego, ale urząd skarbowy ma prawo wezwania do przedstawienia tego dokumentu do czasu przedawnienia zobowiązania, czyli przez 5 kolejnych lat.

Ponadto istotne jest to, że rozliczenie trzeba sporządzić w wyznaczonym do tego terminie. W tym roku termin na złożenie zeznania PIT mija 2 maja. Ulga może także zostać wykazana w korekcie zeznania podatkowego.

Komentarze