Odliczanie kosztów dojazdu do pracy

jazda autobusem

Pracownicy, którzy zmuszeni są dojeżdżać do miejsca pracy, mogą wliczyć koszt zakupu biletów komunikacji publicznej w koszty uzyskania przychodu.

jazda autobusem

Dla pracownika miejscowego ryczałt wynosi 111,25 zł miesięcznie (1335 zł rocznie). Dla osoby dojeżdżającej spoza miejscowości, w której wykonuje pracę, koszt ryczałtowy jest równy 139,06 zł miesięcznie (1668,72 zł rocznie).

Czy wiesz, że…

Gdy skorzystasz z programu do wypełniania PIT, lub jego wersji na stronie internetowej, bez problemu odliczysz wszystkie przysługujące Ci ulgi oraz koszty uzyskania przychodu, m.in. za dojazdy do pracy. Ściągnij program lub wypełnij PIT online!

Istnieje możliwość odliczenia faktycznie poniesionych kosztów dojazdu, jeżeli te są wyższe od ryczałtów przytoczonych powyżej. W tym przypadku należy posiadać dowody poniesionych kosztów, czyli po prostu imienne bilety okresowe. Jeżeli do pracy dojeżdżamy samochodem, nie będzie można odliczyć faktycznie poniesionych kosztów dojazdu.

W przypadku, gdy koszty dojazdu do pracy ponosi pracodawca, pracownik rozlicza koszty ryczałtem (tak jakby był pracownikiem miejscowym), a co za tym idzie nie może rozliczać faktycznie poniesionych kosztów dojazdu na podstawie biletów imiennych. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy pracodawca pokrywa koszt dojazdu do pracy przez swojego podatnika np. w formie zwrotu środków wydanych na zakup biletów.

Komentarze