Zmiany w prawie celnym

Zmiany w prawie celnym

1 czerwca 2021 r. wejdą w życie zmiany w prawie celnym. W dzienniku ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów. Należności te będą określane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji, po przeprowadzeniu jednego dla wszystkich tych należności i opłat postępowania. Wprowadzenie tzw. jednego postępowania wymagało, oprócz zmian w ustawie – Prawo celne, dokonania…

Więcej...

Od 2021 roku więcej zapłacimy za prąd

Od 2021 roku więcej zapłacimy za prąd

2021 rok ma przynieść wiele zmian dotyczących podatków i opłat. Poza podatkiem od cukru i deszczu oraz nowych opłat, w styczniu nadchodzącego roku ma obowiązywać opłata mocowa. Dzięki opłacie mocowej ma być zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. Ma to zapewnić stałe dostawy prądu. Środki pozyskane z opłaty mają finansować modernizację istniejących elektrowni oraz budowę nowych.  Dodatkowo środki te mają zapewnić gwarancję pracy elektrowni i dostarczania prądu w razie problemów. Opłata ma być nałożona na wszystkich – zarówno na gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorców. Koszt rachunku za prąd może wzrosnąć o ok. 10…

Więcej...