Podatek od darowizn

ulga prorodzinna

Przepisy dotyczące otrzymywania darowizn są dość restrykcyjne, a limity ilości pieniędzy, jakie można bez podatku przekazywać w takiej formie są bardzo niskie. Okazuje się jednak, że przy spełnieniu pewnych warunków, można nie płacić daniny na rzecz państwa. Warto zapoznać się z tą specyficzną sytuacją podatkową.

darowizna

Komu i ile można przekazać bez podatku?

Prawo wyróżnia trzy grupy osób, których możemy obdarować środkami finansowymi lub materialnymi. W zależności, do którego kręgu należy obdarowywana osoba, ustala się limit wysokości darowizny.

Grupa I – współmałżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, ojczym/macocha, teściowie, pasierb, zięć/synowa

Grupa II – tzw. zstępni rodzeństwa (np. dziecko brata, wnuk siostry), ciotki/wujkowie, szwagier, szwagierka, dzieci i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry żony)

Grupa III – inne osoby

Podatek należy opłacić w momencie, gdy łączna wartość wszystkich przekazanych środków pieniężnych i innych dóbr od konkretnej osoby przekroczyła w ciągu ostatnich pięciu lat następujące kwoty:

Grupa I – 9637 zł

Grupa II – 7276 zł

Grupa II – 4902 zł

Jeżeli umowa darowizny jest sporządzana w postaci aktu notarialnego lub gdy nie został przekroczony limit (w ujęciu pięcioletnim), nie występuje potrzeba zgłaszania faktu jej przyjęcia. W przeciwnym przypadku jesteśmy zobowiązani do złożenia w urzędzie formularza SD-3 (nabycie rzeczy lub praw majątkowych). Po otrzymaniu pisma, w którym urząd określi wysokość kwoty do zapłaty, mamy 14 dni na opłacenie podatku.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od darowizny?

Podatnicy zwolnieni z podatku z tytułu otrzymanej darowizny to najbliższa rodzina, czyli osoby kwalifikujące się do Grupy I. Wystarczy w tym celu w ciągu 6 miesięcy od momentu nabycia darowizny, złożyć w swoim urzędzie skarbowym druk SD-Z2. W przypadku, gdy darowizną są środki pieniężne, do formularza dołączamy dowód w postaci wydruku lub potwierdzenia z banku. Niedotrzymanie sześciomiesięcznego terminu powoduje obowiązek zapłaty podatku na zasadach ogólnych.

Przykład: Anna studiuje od października 2014 r., w innym mieście i dostaje co miesiąc przelewem od swojej mamy 800 zł. Kiedy studentka będzie musiała się rozliczyć z podatku z tytułu darowizny?800 x 12 = 9600 zł, czyli kwota została przekroczona dopiero w 13 miesiącu otrzymywania pieniędzy od mamy (w listopadzie 2015 r.). Od tej chwili Anna ma 6 miesięcy by zgłosić do urzędu formularz SD-Z2, by zostać zwolnioną z podatku od darowizny (patrząc z jej perspektywy, jej mama należy do Grupy I).

Komentarze