Podatek od sprzedaży mieszkania

sprzedaż mieszkania

Sprzedaż mieszkania może niekiedy okazać się bardzo niekorzystna, w sytuacji gdy trzeba zapłacić podatek, o którym nie wiedzieliśmy. Najgorzej mają osoby chcące szybko sprzedać nieruchomość, którą dostały w spadku. Zobaczmy więc, kiedy i w jaki sposób można uniknąć podatku.

sprzedaż mieszkania

Poczekaj ze sprzedażą 5 lat

Jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, która posiada znamiona handlu nieruchomościami, po 5 latach możemy bez podatku sprzedać nasze mieszkanie. Chodzi tutaj o lata podatkowe, tzn. okresy od 1 stycznia do 31 grudnia. Pięcioletni okres karencji zaczyna się na początku roku, który przypada po roku zakupu mieszkania.

Przykład: Paweł kupił mieszkanie w sierpniu 2012 roku. Pięcioletni okres, w którym sprzedaż nieruchomości byłaby opodatkowana, zaczyna się więc 1 stycznia 2013 roku i kończy 31 grudnia 2017 roku. Paweł może sprzedać mieszkanie bez podatku od 1 stycznia 2018 r.

Sprawdź ile wynosi podatek

W niektórych sytuacjach może okazać się, że podatek jest bardzo niski lub nie ma go wcale. Jego stawka wynosi 19 procent i liczy się go od osiągniętego dochodu ze sprzedaży, a nie od wartości sprzedawanej nieruchomości.

Przykład: Marek nabył w 2013 roku mieszkanie w Krakowie za 200 000 zł. Okazało się, że musi je szybko sprzedać. Nabywca zapłacił za nie trzy lata później 220 000 zł. Dochód z transakcji wyniósł 20 000 zł, więc podatek z tego tytułu wynosi 3800 zł.

W przypadku sprzedaży mieszkania, osoby które otrzymały je w spadku, muszą zachować szczególną ostrożność. Spadek, w którym przekazywana jest nieruchomość, dotyczy przeważnie bliskiej rodziny, z tzw. Grupy I, według ustawy o spadkach i darowiznach (więcej o tym można przeczytać tutaj). Mowa tutaj o zstępnych (dzieciach, wnukach), wstępnych (rodzicach, dziadkach), rodzeństwie itd.

Osoby takie, w momencie uprawomocnienia się postanowień z testamentu, mogą zostać zwolnione z podatku od spadku, co oznacza, że dochód z transakcji sięgnął 100 procent wartości otrzymanej nieruchomości. W momencie sprzedaży przed upływem 5 lat podatkowych od daty uprawomocnienia się wyroku sądu stwierdzającego nabycie spadku, podatek od sprzedawanego mieszkania oblicza się więc od całości wartości nieruchomości i może on sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych.

Przykład: Michał dostał w spadku po zmarłym ojcu mieszkanie warte 300 000 zł. Gdyby sprzedał je przed upływem 5 lat, należny podatek wyniósłby aż 57 000 zł.

Sprzedaj i kup inne mieszkanie

Prawo przewiduje możliwość sprzedaży mieszkania bez opłacenia należnego podatku. Warunkiem jest poinformowanie urzędu skarbowego o chęci skorzystania z tej ulgi, na rocznym rozliczeniu PIT za rok, w którym sprzedaliśmy nieruchomość. Od początku roku, który przypada po roku sprzedaży, mamy dwa lata podatkowe na spożytkowanie środków ze sprzedaży na tzw. nowy cel mieszkaniowy.

Może to być nowe mieszkanie, dom, działka budowlana, grunt itd. Ustawodawca przewidział również możliwość wydania środków ze sprzedaży na spłatę zaciągniętego kredytu. Co ciekawe, dotychczasowe interpretacje urzędów skarbowych wskazują jasno, że nie można w ten sposób spłacać kredytu, który wzięliśmy na zakup sprzedawanej nieruchomości.

Komentarze