Podatek od sprzedaży nieruchomości

mieszkanie

Ta sytuacja podatkowa jest niezwykle specyficzna i czyha tutaj na podatnika kilka pułapek. Możemy zapłacić bardzo duży podatek albo nie zapłacić go wcale, ale trzeba spełnić kilka warunków. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik jak sprzedawać dom, działkę lub inną nieruchomość tak, by nie płacić.

mieszkanie

Dobra i zła wiadomość

Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba płacić podatku od sprzedaży nieruchomości, jeżeli następuje ona po upływie pełnych pięciu lat podatkowych, następujących po roku zakupu tejże nieruchomości. Zła jest taka, że jeżeli spieszy nam się ze zbyciem, podatku raczej nie unikniemy.

Warto wiedzieć, że gdy kupujemy najpierw działkę, a później stawiamy na niej dom lub inną nieruchomość, liczy się data zakupu działki, w przypadku gdybyśmy chcieli nasz majątek sprzedać.
Przykład: Robert i Joanna kupili mieszkanie w lutym 2015 roku. By nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości, będą mogli sprzedać je po 1 stycznia 2021 roku.
Przykład: Adam i Monika nabyli działkę w lipcu 2010 roku, ale dom został wybudowany dopiero w 2014 roku. Mogą bez obaw sprzedawać nieruchomość już od 1 stycznia 2016 roku.

Jak uniknąć podatku?

Podatek liczony jest od dochodu, czyli różnicy pomiędzy ceną zakupu nieruchomości, a ceną jej sprzedaży i wynosi on 19%. W niektórych sytuacjach może okazać się, że pomimo iż od kupna nie upłynęło jeszcze 5 lat, podatek przy sprzedaży może wynieść 0 zł. Stanie się tak na przykład, gdy sprzedajemy dom lub mieszkanie po cenie zakupu lub niższej.

Osoby, które dostały nieruchomość w spadku lub jako darowiznę i skorzystały ze zwolnienia podatkowego z tytułu bliskiego pokrewieństwa, muszą uważać – jeżeli sprzedadzą ją przed upływem 5 lat, zapłacą podatek od całkowitej wartości sprzedawanej nieruchomości. Ich dochód wyniósł bowiem 100% jej wartości.

Istnieje także możliwość odstąpienia od zapłaty podatku, gdy w rozliczeniu rocznym za rok, w którym sprzedaliśmy naszą nieruchomość, poinformujemy urząd skarbowy o chęci spożytkowania środków ze sprzedaży na nowy cel mieszkaniowy. Mamy 2 lata podatkowe, by tego dokonać.

Warto wiedzieć, że nie musimy wydawać całej kwoty ze sprzedaży mieszkania, domu lub innego majątku na nowy cel mieszkaniowy. Jeżeli wydamy na nowe cztery kąty połowę środków ze sprzedaży starej nieruchomości, obniżymy należny podatek o połowę. Jeżeli wydamy jedną czwartą przychodu, należny podatek wyniesie trzy czwarte jego pierwotnej wysokości itd.
Nowy cel mieszkaniowy obejmuje nabycie nieruchomości, działki (gruntu), remont lub rozbudowę innej posiadanej nieruchomości. Można również spłacić kredyt, który zaciągnęliśmy na zakup nieruchomości innej niż sprzedana.

Komentarze