Zmiany w podatku od nieruchomości i opłaty targowej w 2021 r.

Zmiany w podatku od nieruchomości i opłaty targowej w 2021 r.

Choć w nadchodzącym nowym roku pojawią się nowe podatki do opłacenia oraz wzrosną niektóre opłaty, nastąpią również bardziej pozytywne zmiany. Korzystne zmiany nastąpią odnośnie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej. Jak poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński w 2021 r. nastąpi zniesienie opłaty targowej i przedłużenie korzystanych rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości dla gmin. Gminy będą miały możliwość zwolnienia firm z podatku lub będą mogły odroczyć jego zapłatę. Z kolei jednostki samorządu terytorialnego dostaną rekompensatę z tytułu niepobrania opłaty targowej. Zmiany w tych przepisach potwierdza podpisana…

Więcej...

Zmiany w podatkach i opłatach 2021

Zmiany w podatkach i opłatach 2021

Przypominamy, że od stycznia 2021 r. pojawią się zmiany w przepisach oraz nowe obciążenia. Co nas czeka? CIT dla spółek komandytowych, ograniczenie ulgi abolicyjnej oraz zmiany w ryczałcie, to tylko niektóre z nich. Pojawią się też nowe podatki, takie jak podatek cukrowy, podatek od plastiku czy małpek. Przepisy, które się pojawią w dużej mierze dotkną rezydentów podatkowych, wspólników spółek komandytowych i jawnych. Poza tym będą również miały wpływ na wszystkie pozostałe osoby. Zapłącimy więcej za prąd i za wszystkiue produkty posiadające w swoim składzie cukier. Ale nie skupiajmy sie jedynie…

Więcej...

Brak poboru podatku od stypendium do końca 2021 r.

Brak poboru podatku od stypendium do końca 2021 r.

Ma powstać nowe rozporządzenie, które przedłuży do 31 grudnia 2021 r. odstąpienie od pobierania podatku PIT. Ministerstwo Finansów już nad nim pracuje, a ma ono dotyczyć niektórych ze stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki. Obecnie czas zaniechania poboru podatku obowiązuje do 30 grudnia 2020 r. Jak czytamy na portalu pit.pl „Celem przedłużenia nowelizacji jest zapobieganie nierównemu traktowaniu pod względem prawno-podatkowym stypendiów i innych środków finansowych przyznanych w związku z działalnością Narodowego Centrum Nauki, w stosunku do innych stypendiów zwolnionymi od podatku PIT”.

Więcej...

Zablokowana wysyłka starej wersji PIT-11

Zablokowana wysyłka starej wersji PIT-11

Minister Finansów zablokował możliwość wysyłania elektronicznych PIT-11 w wersji starszej niż a obowiązująca od 18 listopada 2020 r. Dzięki temu płatnicy nie będą wysyłali nieobowiązujących już formularzy. Jak możemy dowiedzieć się z portalu pit.pl płatnik PIT do końca stycznia 2020 r. musi złożyć do US elektroniczną informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek za zatrudnione osoby na najnowszym 26 wzorze druku PIT-11. Został on wprowadzony październikowym rozporządzeniem, opublikowanym na początku listopada. Krajowa Administracja Skarbowa przywróci możliwość składania innych wersji formularza PIT-11 (do składania korekt…

Więcej...

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

W projekcie ustawy o nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych przewiduje się zmiany w rozliczaniu ryczałtu od przychodów. Wprowadzaną w ten sposób zmianą, Ministerstwo Finansów planuje rozszerzyć grono podatników, które będzie mogło skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od stycznia 2021 roku. Zgodnie z nowelizacją projektu do grupy wolnych zawodów zaliczani będą: lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci, tłumacze, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, architekci, inżynierowie budowlani, rzeczoznawcy budowlani, biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy reasekuracyjni, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni,…

Więcej...

Zniesienie podatku od prądu z domowych paneli słonecznych

Zniesienie podatku od prądu z domowych paneli słonecznych

Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, dzięki czemu osoby fizyczne produkujące prąd z paneli słonecznych, nie będą zobowiązane zapłacić podatku akcyzowego. Jak wynika z najnowszego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym obecnie trwają prace nad zniesieniem podatku od prądu z domowych paneli słonecznych dla osób fizycznych. Chodzi tutaj o generatory o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 megawata. Przy takich rozmiarach produkcji prądu nie trzeba opłacać akcyzy. Do tej pory osoby, które w swoich gospodarstwach domowych produkowały prąd, musiały składać ewidencję akcyzową oraz deklaracje podatkowe. Jak się okazuje,…

Więcej...

Podatek cyfrowy

Podatek cyfrowy

Ostatnio wiele zamieszania pojawiło się wokół unikania płacenia podatków przez wielkie firmy z branży technologicznej, które obsługując miliony użytkowników zarabiają nie małe pieniądze na reklamach. Z nowym 2021 r. nadciągają jednak zmiany w tym zakresie, a unikanie opodatkowania zostanie ukrócone. Giganci branży IT mają zostać objęci podatkiem cyfrowym. Podatek cyfrowy jest opłatą jaką planuje wprowadzić UE w 2021 roku. Usługi cyfrowe dostarczane przez największych potentatów technologicznych na świecie, takich jak Google, Facebook, Amazon mają zostać objęte tzw. digital tax. Zakłada się, że podatek ten obejmie przychody w wysokości 750 mln…

Więcej...

Zmiany w limicie przychodów małego podatnika CIT oraz ryczałcie ewidencjonowanym

Zmiany w limicie przychodów małego podatnika CIT oraz ryczałcie ewidencjonowanym

Ministerstwo Finansów zapowiada prawie dwukrotne podniesienie limitu przychodów, które uprawniają do skorzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT. Dodatkowo zapowiadane są również zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym. Rada Ministrów opracowała projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada wprowadzenie zmian, dotyczących m.in. podwyższenia limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do skorzystania z obniżonej stawki podatku CIT, zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz…

Więcej...

8,5% ryczałt od najmu w działalności gospodarczej

8,5% ryczałt od najmu w działalności gospodarczej

Ministerstwo Finansów potwierdziło zryczałtowany podatek od przychodów w wysokości 8,5% i 12,5% – od nadwyżki 100 tys. zł dla przedsiębiorców wynajmujących swoje nieruchomości. Przyjęty 28 września 2020 roku projekt nowelizacji ustaw o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz innych ustaw rząd skierował do Sejmu. Projekt wprowadza korzystne zmiany dla tych, którzy wynajmują nieruchomości w ramach działalności gospodarczej. Do tej pory ryczałt ewidencjonowany obejmował osoby, które wynajmowały nieruchomości w celu zarządzania prywatnym majątkiem. Od stycznia 2021 roku nowe przepisy rozszerzają podatników, którzy…

Więcej...

Od 2021 roku więcej zapłacimy za prąd

Od 2021 roku więcej zapłacimy za prąd

2021 rok ma przynieść wiele zmian dotyczących podatków i opłat. Poza podatkiem od cukru i deszczu oraz nowych opłat, w styczniu nadchodzącego roku ma obowiązywać opłata mocowa. Dzięki opłacie mocowej ma być zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. Ma to zapewnić stałe dostawy prądu. Środki pozyskane z opłaty mają finansować modernizację istniejących elektrowni oraz budowę nowych.  Dodatkowo środki te mają zapewnić gwarancję pracy elektrowni i dostarczania prądu w razie problemów. Opłata ma być nałożona na wszystkich – zarówno na gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorców. Koszt rachunku za prąd może wzrosnąć o ok. 10…

Więcej...