Rozliczenie PIT dla osób fizycznych

rozliczenie pit

Na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym osoby fizyczne mają czas do 30 kwietnia. W tym celu należy złożyć stosowną deklarację podatkową. Na złożenie dokumentów dostępnych jest kilka możliwości. Wybór jest całkowicie dowolny więc płatnik sam może określić jak chce to uczynić.

W pierwszej kolejności przypominamy, że nadal jest możliwe tradycyjne składanie wniosków bezpośrednio w odpowiadającej nam placówce administracji skarbowej. W tym celu płatnik zobowiązany jest posiadać dwa identycznie wypełnione formularza – jeden oryginał a drugi odpis. Oryginał dokumentu podatkowego składamy pracownikowi urzędu, odpis zaś z klasyczną, dobrze już znaną niebieską pieczątką zabieramy jako potwierdzenie złożenia dokumentu w terminie. W tej sytuacji warto również wspomnieć, że nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście, można to zrobić za pośrednictwem drugiej osoby. Warto jednak wcześniej się upewnić czy PIT został przez Nas podpisany.

Deklarację podatkową można również nadać w postaci listu. Wybór pośrednika jest tu całkowicie dowolny jednak w zależności od tego jak dokument zostanie dostarczony, różnie rozpatrywana jest data jego złożenia. Jeżeli deklarację podatkową nadany Pocztą Polską zyskujemy gwarancję, że zostaje ona złożona w Urzędzie Skarbowym z datą nadania dokumentu, czyli z datą stempla pocztowego na kopercie. Jeżeli zaś PIT będziemy chcieli nadać na przykład za pośrednictwem firmy przesyłkowej musimy liczyć się z faktem, że zostanie ona uznana za złożoną w momencie dostarczenia jej do placówki. Dlatego też warto przemyśleć z czyich usług chcemy skorzystać, co będzie dla najwygodniejsze a co praktyczniejsze.

Ostatnią możliwością jest elektroniczne nadanie dokumentów podatkowych. E-deklaracja aktualnie obsługuje ponad 40 różnych deklaracji podatkowych wraz z obowiązującymi załącznikami. Stanowi to zdecydowaną większość więc bez najmniejszego problemu każda osoba fizyczna będzie miała możliwość rozliczenia się za pośrednictwem tej metody. Wypełnienie dokumentu w tym przypadku odbywa się etapowo, dzięki temu mamy gwarancję, że żadne obowiązkowe pole nie zostanie przez nas pominięte. Dodatkowo po wprowadzeniu danych liczbowych dotyczących naszych dochodów aplikacja sama wylicza wysokość naszego podatku. Warto wspomnieć, że deklaracje składane drogą elektroniczną są szybciej rozliczane niż ich papierowe odpowiedniki z tego prostego względu, że zostają automatycznie wprowadzane do systemu w momencie nadania ich przez płatnika. Znaczy to, że nadpłacony podatek szybciej zostanie zwrócony podatnikowi, który deklarację podatkową złożył za pośrednictwem e-deklaracji.

Komentarze