Rozliczenie roczne za 2017 – PIT-28

podatek

PIT-28 składają podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Termin złożenia PIT-28 to 31 stycznia 2018r.

kalkulator

Obowiązek rozliczenia w PIT-28 powstaje, kiedy podatnik:

  • do 20 stycznia 2017r. zawiadomił właściwy urząd skarbowy o rozliczaniu przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem;
  • rozpoczynający działalność gospodarczą złożył zawiadomienie w dniu, w którym rozpoczął działalność gospodarczą, ale nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (poprzez CeiDG-1);
  • zawiadomił organ podatkowy do 20-go miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód z tytułu najmu lub dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze

W przypadku, kiedy podatnik już wcześniej korzystał z ryczałtu, zawiadomienie urzędu skarbowego nie jest wymagane.

Rozliczenie roczne za 2017 – PIT-28

  • nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem
  • wyklucza się rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • nie rozliczymy innych form opodatkowania
  • nie rozliczymy żadnych kosztów uzyskania przychodów
  • można rozliczyć składki na ZUS oraz ulgi odliczane od dochodu

Komentarze