Ulga na termomodernizację – co warto o niej wiedzieć

dom w budowie

Obowiązująca od kilku miesięcy ustawa z ulgą termomodernizacyjną sprawia, że wzrasta świadomość społeczeństwa na temat oszczędzania i poszanowania energii. Wciąż jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest dbanie o środowisko, ani czym tak naprawdę jest ulga na termomodernizację. Dlatego dziś postaramy się rozwiać wszelkie wasze wątpliwości.

dom w budowie

Ulga na termomodernizację – brzmi zachęcająco?

Ulga na termomodernizację jest rodzajem instrumentu podatkowego, opartym na odliczeniu od dochodów kosztów, które są związane z realizacją działań termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Docieplenie jest przedsięwzięciem, które w zamierzeniu ma zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię. Działania polegają przede wszystkim na zastąpieniu źródeł ciepła starej generacji – nowymi oraz termoizolacji. Odnosi się to do budynków już istniejących, które z racji swojego wieku i stanu technicznego nie spełniają aktualnych wymagań. Wprowadzenie ulgi ma na celu również poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie problemu jakim jest smog.

Komu przysługuje ulga

Z przepisów zawartych w Dzienniku Ustaw z dnia 9 listopada 2018 r. wynika, że „z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT, którzy opłacają podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”. Odliczeń nie zrealizują natomiast właściciele:

  • mieszkań w standardowych budynkach wielorodzinnych (blokach),
  • lokali przemysłowych (m.in. biur, sklepów), mających swoje siedziby w tego rodzaju budynkach.

Jakie wydatki kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej

Do ulgi termomodernizacyjnej zaliczane są wszelkie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją całego przedsięwzięcia. Są to m.in.:

  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
  • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
  • kolektor słoneczny wraz z osprzętem
  • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
  • wymiana stolarki zewnętrznej oraz czy wykonanie analizy termograficznej budynku.

Szczegółową listę tych materiałów, urządzeń oraz usług możemy znaleźć w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Komentarze